27. juuni 2013 kell 8:02

Tööd alustab ametnikueetika nõukogu

Täna moodustati rahandusministeeriumi juurde sõltumatu ametnikueetika nõukogu, mille  tegevuse eesmärk on ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamine.

„Eetikanõukogu moodustamine on vajalik, sest kõiki ametnike väärtuseid, käitumisstandardeid ja eetiliselt konfliktseid olukordi pole võimalik ega otstarbekas seadustega reguleerida,“ ütles rahandusministeeriumi kantsler Agris Peedu.  „Nõukogu tegevusega loodame ühtlustada ametnike arusaamu eetilisest käitumisest ja tõsta ühiskonna teadlikkust ametnikueetikast.“ 

Valitsuse korraldusega loodud eetikanõukogu kiidab heaks uue ametnike eetikakoodeksi ja annab selgitusi selle rakendamiseks, nõustab asutusi ja ametnikke ametnikueetika küsimustes ning suunab eetikavaldkonna arendamist strateegiliselt. Nõukogu hindab talle esitatud päringutes, kas ametniku käitumine on kooskõlas eetiliste nõuetega. Konkreetsele isikule annab hinnangu ja võimalike sanktsioonide vajaduse otsustab ametiasutus, kus ametnik töötab.

Eetikanõukogusse kuulub üheksa liiget ja nende  määramisel arvestatakse isiku autoriteetsust ja senist kogemust avaliku teenistuse eetika valdkonnas ning väljaspool seda. Nõukogu esimees on   endine pikaajalise kogemusega riigiametnik ja praegu Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liige Heiki Sibul.  Nõukogusse kuuluvad  riigikantselei ja avaliku teenistuse arendamise eest vastutavate ministeeriumide esindajatena riigisekretär Heiki Loot, rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Agris Peedu ja justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu, põhiseadusliku institutsiooni esindajana pesidendi õigusnõunik Ülle Madise ning kohaliku omavalitsuse esindajana Tartu Linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder.

Avaliku teenistuse välistest ekspertidest on kaasatud avaliku arvamuse, meedia  ja kommunikatsiooni eksperdina  Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi professor Triin Vihalemm, avaliku teenistuse eetika eksperdina Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi lektor Leno Saarniit, moraali- ja poliitikafilosoofia eksperdina Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop.

Eetikanõukogu esimene koosolek, kus lepitakse kokku eetikanõukogu tegevuste ajakava ja sisemine töökorraldus, toimub 2013. aasta sügisel.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum