Ave Lepik • 17. september 2013 kell 10:02

Eesti Energia kummutab riigikontrolli väite strateegia puudumise kohta

Täna avaldatud riigikontrolli raport väidab, et Eesti Energial puudub strateegia. Eesti Energia pressiesindaja Eliis Vennik kinnitab vastulauses, et ettevõtte nõukogu kinnitab strateegia igal aastal koos majandusaasta aruandega.

"Viimane on avalikult leitav ka Eesti Energia veebilehelt," selgitas Vennik. "Eesti Energia juhtis sellele ka aruande koostajate tähelepanu. Paraku on riigikontroll jätnud selle kommentaari aruande koostamisel mingil põhjusel arvesse võtmata."

Järgneb Eesti Energia kommentaar riigikontrolli auditis avaldatule:

"Eesti Energia AS ei ole nõus aruandes toodud väidetega, et Eesti Energia AS strateegia on nõukogus kinnitamata. Eesti Energia AS nõukogu kinnitab kord aastas ettevõtte järgmise aasta strateegia koos majandusaasta aruandega ja need dokumendid avaldatakse koos.

Meie hinnangul on aruandes tegemist loogikaveaga. Toodud väite kohaselt tähendab strateegia puudumine, et äriühingu ja riigi vahel pole kokkulepet, mida riik äriühingult ootab. Strateegia ei ole omaniku ülesandepüsitus, vaid plaan, kuidas omaniku ülesandepüsitust ellu viia."

Hetkel kuum