Rivo Sarapik • 17. oktoober 2013 kell 9:19

Välismaalt laenamine kasvab

Enam kui kolmandik ettevõtete laenukohustustest on välismaise laenaja ees, selgub Eesti Panga statistikast.

Ettevõtete kodu- ja välismaalt võetud laenude ja emiteeritud võlakirjade kogumaht suurenes teises kvartalis ligikaudu 200 miljoni euro (+7%) võrra, ulatudes 16,9 miljardi euroni, selgitas Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna peaspetsialist Taavi Raudsaar. "Peamise osa kasvust andis välismaalt kaasatud võlavahendite suurenemine. Ettevõtete välismaalt laenamine on suurenenud alates 2008. aastast ning selle aasta teise kvartali lõpuks ulatus välismaalt võetud võlakohustuste maht juba üle 35% kõigist võlakohustustest," selgitas ta.

Võlakohustustega samas tempos kasvasid keskpanga andmeil ka ettevõtete omakapital ja likviidsed finantsvarad. Ettevõtete finantsvõimendus ja võlakohustuste kaetus likviidsete varadega jäi seetõttu ligikaudu eelmise kvartali tasemele.

Kui aastases võrdluses majapidamiste võlakohustused vähenesid, siis eelmise kvartaliga võrreldes need suurenesid 22 miljoni euro võrra. 7% kasvas ka majapidamiste hoiuste ja majapidamiste käes oleva sularaha hulk.

Eesti majandus oli teises kvartalis Eesti Panga andmeil netolaenuandja ehk välismaalt kaasati vahendeid vähem, kui neid sinna paigutati või tagastati.

Hetkel kuum