Rainer Saad • 22. oktoober 2013 kell 6:11

Harju Elektri tütar sai suure lepingu

ASi Harju Elekter tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika võitis Eesti Energia tütarettevõtte Elektrilevi OÜ poolt välja kuulutatud riigihankekonkursid komplektalajaamade ostmiseks.

Edukate läbirääkimiste tulemusena allkirjastati kaks suuremahulist raamlepingut kehtivusega 3 aastat. Vastavalt lepingu tingimustele pikenevad lepingud automaatselt kahel korral ühe aasta võrra, kui pooled ei teata soovist leping lõpetada.

Vastavalt sõlmitud lepingutele tarnib Harju Elekter Elektrotehnika OÜle Elektrilevi 3 aasta jooksul orienteeruvalt 2000 tehases valmistatud 1- ja 2-trafolist komplektalajaama.

Tarnitavad automatiseeritud alajaamad on tänu tehnoloogia arengule muutumas „targa elektrivõrgu“ lahutamatuks osaks, võimaldades alajaamade kaughaldust ja elektri kvaliteedi seiret. Alajaamades kasutatavad seadmed võimaldavad elektrivõrgu osalist isetaastumist rikke korral ehk iseparanev süsteem võimaldab vähendada riketest põhjustatud elektrikatkestuste ulatust ja kestust, kontrollides samas võrgu seisundit igal ajahetkel ning oskab ennetada ka tulevikus tekkida võivaid rikkeid. Alajaamade tarned on suunatud Eesti turule.

Hetkel kuum