23. oktoober 2013 kell 21:00

Krafti auditi koostaja: Eesti Pank ei tunnista vigu

Eesti Pank lükkas ümber etteheited, mille esitas Vahur ­Kra­ft­ audiitorfirma Rödl & Partnerite abil koostatud uuringus VEB Fondi kohta. Auditi koostaja Mart Nõmper pole üllatunud, et pank ei soovi vigu tunnistada.

Miks Te seda auditit Vahur Krafti jaoks üldse tegema hakkasite? Me ei teinud auditit, vaid esitasime oma tähelepanekud Eesti Panga auditi kohta. Vaatasime nende töö üle ja leidsime vasturääkivusi.

Miks see vajalik oli? Meie käest selline uurimus telliti. Miks, peab küsima Vahur Kraftilt.

Nüüd on kõik Teie väited uuesti vaidlustatud. Kas see audiitorfirmat halba valgusesse ei sea? Kindlasti ei sea. Meil on üks arusaam, neil teistsugune. Kui kõigil oleks ühesugune arusaam, poleks ka segadust VEB Fondi ümber. Ma ei arvanudki, et nad minu tähelepanekutega nõustuvad. Minu arvates olid nende töös olulised vead. Et nad sellega ei nõustu, ei tule mulle üllatusena.

Kas teadsite ette, et Eesti Pank Teie väidetega ei nõustu? Nii päris öelda ei saa. Naiivne oleks ka arvata, et nad kõigega kohe nõus on, mida mina ütlen.

Eesti Pank on maininud, et tegemist on kunstliku tähelepanekuga. See jätab mulje, justkui oleks teie analüüs kiusu pärast tehtud. Minul on selles ­auditis väga keeruline kunsti näha. Kui nemad selles kunsti  näevad, on nad suure kunstnikuhingega. Üritasime olla objektiivsed ja mitte anda hinnanguid. Kõik meie tähelepanekud tuginesid nende enda tööl ja faktidel.

Eesti Panga väitel saab öelda, et Vahur Kraft allkirjastas vale­andmetega dokumendi. Isegi, kui kõiki dokumente pole olemas. Täpselt. Selles seisnebki vastuolu. Ühest küljest nad kinnitavad, et neil pole kogu infot, teisalt ütlevad, et raudselt on vale­andmed. Kuidas on võimalik öelda, et dokumendil olid vale­andmed, kui kogu infot pole? Mina ei oska öelda, kas andmed olid õiged või valed. Aga Eesti Panga auditi põhjal saan öelda, et kõiki andmeid pole olemas.

Mis andmed on puudu? Kolmandate osapoolte käest pole nad infot saanudki. Palju nende käes võib infot olla, ma ei oska öelda, aga arvan, et päris palju. Seetõttu ka uurimiskomisjon loodi, et Eesti Panga auditist ei piisanud. Tõe väljaselgitamiseks on vaja kõigi osapooltega kohtuda, et info kätte saada. Praegu on liiga vara öelda, kellel on õigus.

 

Mis on mis

Vaidlus käib valeandmete esitamise üle

Eesti Panga kunagine president Vahur Kraft esitas riigi­kogu VEB Fondi uurimiskomisjonile analüüsi, kus nimetatakse vääraks keskpanga audiitorite väiteid, nagu oleks VEB Fondi nõudeid puudutav kiri sisaldanud valeandmeid.Rödl & Partnerite koostatud analüüs väidab, et kui kogu dokumentatsioon pole säilinud, pole võimalik väita, et loodi vale­andmetega kiri.Eesti Pank sõnab, et säilinud dokumentide põhjal saab väita, et kirjas esitatud andmed on ebaõiged.Keskpanga väitel kirjutati 1995. aastal pangas valeandmetega kiri, millega lisati ette­võttele TSL International 32,3 miljoni dollari suurune nõue. Nõude suurus kattus keskpanga audiitorite hinnangul Eesti riigi nõudega.Pank lükkab ümber ka väite, nagu ei oleks nad kogunud infot pangavälistelt isikutelt, üheks nendest isikutest oli Vahur Kraft ise.

Hetkel kuum