Ave Lepik • 24. oktoober 2013 kell 9:49

Valimisreklaam võib saada enne valimisi keelu

Valitsus andis põhimõttelise toetuse eelnõule, mis keelustab kohaliku omavalitsuse üksusel kolm kuud enne valimispäeva esitada oma reklaamides ja reklaamikampaaniates kandidaatide isikuid.

Eelnõuga soovitakse ära hoida olukorrad, kus näiliselt kohaliku omavalitsuse tegevust propageeriv reklaam on tegelikkuses suunatud kandidaatide tegevuse või isiku reklaamimisele.

Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus täpsustada valimisagitatsiooni ja -reklaami reeglistikku, kuivõrd praktikas on ilmnenud juhud, kus valimisagitatsioonile ja valimisreklaamile sätestatud piiranguid eiratakse, kasutades selleks maksumaksja raha kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Eelnõuga nähakse ette, et kohaliku omavalitsuse üksusel on kolm kuud enne valimispäeva keelatud igasugune mainekampaania. Ka nähakse ette, et teatud reklaamiliigid on kolm kuud enne valimispäeva keelatud, et vältida olukorda, kus kohaliku omavalitsuse eelarvest ehk maksumaksja rahast finantseeritakse tegelikkuses kandidaatide tegevust.

Kehtiva seaduse järgi on alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast keelatud poliitiline välireklaam.

Valitsus andis eelnõule põhimõttelise toetuse, kuid leiti, et eelnõu eduka rakendumise huvides on vaja seda veel täpsustada. Valitsuse arvamus esitatakse 1. novembriks riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Hetkel kuum