27. oktoober 2013 kell 5:55

Pilv: pahatahtlik arendaja nöörib isegi tänavavalgustuse eest

Kinnisvara ostes tasub kindlasti uurida, kellele kuulub infrastruktuur, et mitte sattuda olukorda, kus tuleb täiendavalt tasuda teehoolduse ja tänavavalgustuse eest, soovitab advokaadibüroo Aivar Pilv advokaat Marko Pilv.

"Praktikas on tavaline, et kohalik omavalitsus sõlmib kinnisavaraarendajaga lepingu, millega arendaja võtab endale kohustuse infrastruktuuri rajamiseks ning kohustub selle hiljem omavalitsusele üle andma. Siinkohal on oluline arvestada, et seni kuni infrastruktuuri pole kohalikule omavalitsusele üle antud, on tegemist arendaja eraomandiga. Sisuliselt tähendab see, et uusarenduspiirkonda kinnisvara soetanud isik sõltub otseselt kinnisvaraarendajast seni, kuni arendaja pole infrastruktuuri kohalikule omavalitsusele üle andnud," märkis Pilv.

Igapäevaelus võib see Pilve sõnul tekitada mitmeid probleeme näiteks teehoolduse ja tänavavalgustusega. Halvimal juhul võib see viia olukorrani, kus arendaja ei tegele üldse teehooldusega või takistab inimestel koju sõitmast ega lülita sisse tänavavalgustust, tõi Pilv näiteid. "Samuti pole välistatud, et arendaja soovib asuda piirkonnas elavatelt inimestelt tee kasutamise ja hooldamise ning tänavavalgustuse eest rahalist kompensatsiooni nõudma," lisas ta.

"Oluline on ka arvestada, et eratee omanikul pole seadusest tulenevat kohustust tee säilitamiseks ehk ta võib selle soovi korral ka lihtsalt üles kaevata," rääkis Pilv.

"Teisisõnu võib kinnisvara ostnud isik sattuda olukorda, kus ta maksab küll kohalikule omavalitsusele makse, kuid peab teehoolduse ja tänavavalgustuse eest veel täiendavalt arendajale või tee omanikule (nt arendaja pankroti korral võib tee enampakkumiselt soetada igaüks, kellel selleks raha on) maksma," selgitas advokaat.

Eelkirjeldatud probleemid võivad Pilve sõnul kesta aastaid, kui kohalik omavalitsus ja arendaja ei suuda omavahel kokku leppida infrastruktuuri üleandmises või kui üks osapooltest lihtsalt oma kohustusi ei täida.

Et eelkirjeldatud probleeme vältida, soovitab Pilv kinnisavara soetades välja uurida, kellele kuulub piirkonnas asuv infrastruktuur ning kuidas toimub selle kasutamine. "Kõige lihtsam on informatsiooni saada kohalikust omavalitsusest või arendajalt, kellel on ülevaade sellest, kas taristu on eraomandis või vallale üle antud ning millistel põhimõtetel toimub selle kasutamine," ütles Pilv.

"Juhul kui olete juba sattunud olukorda, kus kogu infrastruktuur kuulub arendajale, kes keeldub seda kohalikule omavalitsusele üle andmast, peaks esimese asjana oma murega kohaliku omavalitsuse ja arendaja (teeomaniku) poole pöörduma. Kui see tulemust ei anna, siis ei jää muud üle kui leppida arendaja poolt peale sunnitud tingimustega (väljendub see siis tasude nõudmises või arendaja poolses tegevusetuses) või pöörduda abi saamiseks kohtusse."

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum