27. oktoober 2013 kell 21:00

Saksa koolitaja: palk on hügieenifaktor

Palk peab olema õiglane, vastavuses ettevõtte palgasüsteemiga ning piisav palgaturul ja konkreetses sektoris, ütleb sakslasest juhikoolitaja Rainer Hussmann.

Hussmann, kes aitab Saksa ettevõtete juhtidel ennast ja oma meeskondi ehitada, kinnitab, et väljastpoolt firmat tellitud koolitus parandab majandustulemusi kiiresti just väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes, sest nemad võtavad muutused kähku omaks.

Te räägite Eestis juhtide ja meeskondade arendamisest ning heade inimeste hoidmisest ettevõttes. Mis on kõige olulisem, et head inimesed firmas püsiksid? Kõige olulisemad on juhtimist puudutavad suhted – töötajate valikuvabadus, võimalus otsuste tegemisel kaasa rääkida, asjakohane väljaõpe, rahulolu juhtkonna otsustega, töö-eraelu tasakaal. Samuti on oluline, et inimesele on pandud selged ootused ja eesmärgid, tema oskused vastavad tema tööle. Ja lõpuks – juhi siiras tänu ja huvi töötaja vastu.

Kui palju määrab palk? Palk on hügieenifaktor. See peab olema õiglane, vastavuses ettevõtte üldise palgasüsteemiga ja piisav konkreetsel palgaturul ning sektoris. Kui need tingimused on täidetud, siis palk inimeste otsust ei määra.

Kes on hea juht? Hea juht pole mitte ühe inimese isikuomadus, vaid miski, mis tekib vastastikuses suhtlemises. Hea juht seisab selle eest, et tema töötajad oleksid edukad. Samas on tõsi, et juht ei saa olla hea, kui tema alluvad teda takistavad. Siin ongi küsimus juhtide ja töötatajate suhte kvaliteedis, mis sünnib läbirääkimiste käigus.

Kas palgaline tegevjuht ja omanik-juht käituvad inimeste motiveerimisel erinevalt? Omanikel on pikemaajaline vaade. Palgalised tegevjuhid vaatavad rohkem seda, mis toimub kolme kuu lõikes, omanikud mõtlevad põlvkondadele.

Kui palju on väiksematel ettevõtetel suurte kogemusest õppida? Koolitajatel on kombeks tuua heade näidetena tuntud suurfirmasid, aga palju sest abi on? Suurettevõtetel on muidugi lihtsam, sest neil on imago, karjäärivõimalused, atraktiivsed projektid. Samas saab väiksema ettevõtte töötaja kiiresti ära õppida äri selle kõikides aspektides. Ka konsultatsioon ja koolitus parandab majandustulemusi kiiresti just väiksemates ja keskmise suurusega ettevõtetes. Tegelen ise Saksamaal aina enam tüüpiliselt 300–500 töötajaga firmadega, kes on mingis spetsiifilises sektoris turuliidrid, kuid asuvad maakohas ja näevad kurja vaeva haritud tööjõu leidmisel ja hoidmisel. Kui ma töötan 20–30 inimesega, siis on minu mõju palju tuntavam.

Kas Te oskate öelda, mitu protsenti Teie töö tulemusel ettevõtte tulud suurenevad? Väga harva. Et ettevõtet ümber korraldada, peavad ettevõtte juht ja koolitaja koos tegema palju erinevaid samme pika aja jooksul. Kahe-kolme päevaga saab haruharva midagi ära teha.

Hetkel kuum