15. november 2013 kell 14:57

Arco üllatas tugeva käibega

Taastumisprotsessi läbi tegev Arco Vara teatas täna kolmanda kvartali käibest, mis lõi tugevalt LHV analüütikute ootusi. Seejuures mitmekordistati kasumit, mis vastas ootustele.

Arco kolmanda kvartali käive kukkus aastatagusega võrreldes üllatuslikult vaid 4%, 4,9 miljoni euro pealt 4,7 miljoni euroni. LHV prognoosis seejuures käibe kahanemist 37,5%, 3,1 miljoni euroni.

Kui mullu teenis Arco 0,2 miljonit eurot puhaskasumit, siis läinud kvartalis küündis see 0,5 miljoni euroni. LHV märkis oma analüüsis, et paranenud tõhusus peaks aitama puhaskasumi umbes 0,6 miljoni euroni. LHV soovitus Arco Varale enne tulemusi oli "neutraalne".

"II kvartali aruandes märkisime, et paratamatu on kogu müügimahu langus seoses  ehitustegevuse lõpetamisega ja arendustegevusse aastatel 2011-2012 tekkinud lüngaga. Kontserni põhitoote – elamu- või ärikinnisvara arenduse – minimaalne arendustsükli kestus arvates ehitusõiguseta (detailplaneeringuta) maatüki omandamisest, läbi projekteerimise  ja ehituse kuni lõpptoote väljamüügini või väljarentimiseni on keskmiselt üle 4 aasta," seisis aruandes.

Kuivõrd uusi lõpptooteid 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta jooksul peale tulemas ei ole, on arenduse müügimahtude langus kuni 2014. a. lõpuni paratamatu. Kontsern otsib aktiivselt kiire arenduse võimalusi, et pakkuda arenduse lõpptooteid juba 2014. aastal. Seejuures ei saa me teha kompromisse kontserni oodatava omakapitali tootlusega, ega ka Arco Vara nõuetega arendusprojekti kvaliteedile, ütles juhtkond.

Kontsern müüs kasumlikult oma ainsa kinnistu Leedus ja vähendas oma laenukoormust. Tehingust tekkinud positiivne rahavoog suunati arendustegevuse rahastamiseks projektidesse Bulgaarias.

Positiivne on müügimahtude jätkuv kasv teenindusdivisjonis, arvestades Eesti, Läti ja Bulgaaria turgudel valitsevat konkurentsi kinnisvara teenindussektoris ning pigem ebakindlat, kui kindlat olukorda tarbijate seas ja finantssektoris.  Seejuures tuleb märkida, et kontserni arendustegevuses on 2013. aasta 9 kuuga oluliselt kasvanud teenindusdivisjoni poolt pakutava informatsiooni osatähtsus ja kvaliteet.

Kontserni 2013. aastaks seatud eesmärk oli jõuda ärikasumisse. 9 kuu kokkuvõttes on kõik divisjonid ärikasumis ja kogu kontsern toodab puhaskasumit.

Teenindusdivisjoni osas märgib firma, et suurenenud on kulutused põhivarasse ja tööprotsesside (tarkvara, koolitus jm) täiustamisse, milliseid varasemalt on edasi lükatud, sellest tulenevalt on vähenenud ka divisjoni ärikasum. Kulutused peavad kaasa tooma teenindusdivisjoni müügimahu edasise kasvu ning samuti kasumi kasvu, samuti parandama teenindusdivisjoni poolt arendusdivisjonile antavate andmete hulka ja kvaliteeti. 

"Osundan ka kolmanda kvartali lõpus jätkuvalt, et pikaajaliseks kursi muutmiseks ja kasumlikkuse hoidmiseks on vajalik müügimahtude kasvatamine. Kasvu toetavad teenindusdivisjoni üksused, kuid ennekõike tuleb kasvuvõimalusi otsida arendustegevuse jätkamisest ja laiendamisest. Selleks tuleb paralleelselt kaasata kontserni lisakapitali," seisis aruandes.

Ärikasum oli  9 kuu arvestuses 2,7 mln eurot, eelmise aasta sama perioodi tulemuseks oli kahjum. III kvartali ärikasumiks kujunes 0,7 mln eurot (III kvartal 2012: 0,6 mln eurot).

Perioodi puhaskasumiks kujunes 2 miljonit eurot. Eelmise aasta 9 kuu tulemuseks oli 1,1 miljoni eurone puhaskahjum. 2013. aasta III kvartali puhaskasum kasvas 0,5 miljoni euroni võrrelduna 2012. aasta III kvartali 0,2 miljoni eurose puhaskasumiga.

Puhaskasum aktsia kohta moodustas 9 kuu tulemuste baasil 0,42 eurot, 2012. aasta 9 kuu tulemuseks jäi 0,21 eurot puhaskahjumit aktsia kohta.

Omakapitali suhe jätkab paranemist,  30.09.2013 seisuga moodustas see 21%, aasta alguses oli omakapitali osatähtsus varadest 11%.

Laenukoormus (netolaenud) on vähenenud tasemele 14,5 mln eurot (30.09.2012: 18,4  mln eurot). Laenude keskmine intressimäär on langenud tasemele 5,9% aastas (30.09.2012 seisuga 6,5%).

Üle 80% kontserni laenudest on seotud Bulgaaria arendusprojektidega, millest suurima laenujäägiga (12 mln EUR) on Piraeus pank laen Madrid Blvd arendusprojektile.

2013. aasta viimases kvartalis ja 2014. aastal on oodatav laenukoormuse kasv, kuna kontsern plaanib olemasolevate toodete müügi kõrvalt laiendada arendustegevust ning ainuüksi müügist saadav vaba kassavoog seda ei võimalda.

Ehituslepingute järelejäänud maht oli III kvartali lõpu seisuga 0,09 mln eurot, 2012 III kvartali lõpus 4,5 mln eurot. Kontsern lõpetab 2013. aastal nõuetekohaselt kõik pooleliolevad ehituslepingud keskkonnaehituse valdkonnas. Tegevust keskkonnaehituse valdkonnas jätkata plaanis ei ole.

 

Autor: Fredy-Edwin Esse, California, Kaisa Gabral

Hetkel kuum