26. november 2013 kell 21:00

Hiinaga võrreldavad mahud puuduvad

Millal hakkavad USA, Euroopa ja Jaapan majandust elavdama? Hiinaga võrreldes on senised mahud nagu nigelad.

Palju on räägitud, kuidas USA keskpank on püüdnud tekitada inflatsiooni, süstides alates Lehman Brothersi kokkuvarisemisest pangandussüsteemi rekordilised 2,5 triljonit. Sama võib öelda ka Euroopa, Briti ja Jaapani keskpanga püüete kohta. Paraku on see tekitanud vaid vara hindade inflatsiooni, surunud kapitaliturud erakordselt kõrgele riskitasemele, sel ajal kui raha on istutatud keskpanka liigsetesse reservidesse, selle asemel et see jõuaks laenamise teel majandusse, kirjutas ZeroHedge.

USA pankade bilanss on alates 2008. aasta septembrist kasvanud 2 triljoni dollari võrra ajal, kui keskpank pumpas pankadesse 2,5 triljonit dollarit. Viie aastaga on USA pangad võtnud maha võimendust 0,5 triljoni dollari võrra.

Kui ka Euroopa, Briti ja Jaapani keskpanga püüdlustele on tähelepanu pööratud, on jäänud vähese tähelepanuta Hiina vägiteod, kus keskpanga pankadesse lisatud raha on läinud majandusse. Alates 2008. aasta septembrist on Hiina pankade varade maht kasvanud 15,4 triljoni dollari võrra, 24 triljonile dollarile.

Hiina = 3 × (USA + Jaapan). Hiina on vaikselt lisanud oma ja välismajandustesse ja varadesse ligi kolm korda rohkem likviidsust kui USA ja Jaapani keskpank kokku.

Osa Hiina pankade loodud varast on üha kehvema kvaliteediga ning genereerib vähem rahavoogu. Hiina võib mõne hinnangu järgi kaotada laenukahjuna kuni 3 triljonit dollarit. See on põhjus, miks Hiina proovis suvel laenamist piirata, kuid loobus sellest kiiresti. Kogu kompartei 3. pleenum keskendus majandusreformidele, fokuseerides eriti Hiina jätkusuutmatule krediidi- ja likviidsuse loomisele. Maailm on nüüd täiesti sõltuv umbes 5 triljoni dollarilisest likviidsusest, mida aastas loovad USA, Jaapani ja Hiina keskpank. Võib arvata, et kui Hiina krediidiloomise masinaga midagi juhtub, hakkavad muu maailma keskpangad trükkima raha, et asendada Hiinat, võttis ZeroHedge kokku.

Hetkel kuum