Ave Lepik • 28. november 2013 kell 6:11

Päästjaid ootab palgatõus

Tuleval aastal tõuseb palk kõigil 1823 komandotasandi päästeteenistujal, sealhulgas kõikidel päästjatel. Palk kasvab ka tuleohutusjärelevalve ametnikel ja demineerijatel, teatas siseministeerium.

Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul tõuseb kõigi kutseõppe läbinud päästjate palk vähemalt 5%. „21. sajandi väljakutse on hea väljaõppega elupäästjad ja seetõttu motiveerime neid omandama erialaharidust,“ ütles Vaher.

Suurema koormusega ehk II ja III grupi komandode kutseharidusega päästjate ja vanempäästjate palk kasvab 6,5%, st 664 eurolt vähemalt 707 euroni. Kõigi kutseharidusega juhtivpäästjate palk tõuseb 5%, 760 eurolt vähemalt 798 euroni. II ja III grupi komandode meeskonnavanemate, rühmapealike, komandopealike ning operatiivkorrapidajate palk tõuseb 6,7%, see puudutab kokku 448 inimest.

Kõige madalama sissetulekuga elupäästjate ehk I grupi elupäästevõimekusega komandode päästjate, meeskonnavanemate ja komandopealike töötasu tõuseb vähemalt 10%. Ülejäänud ehk kutsehariduseta päästjate palk kerkib 3%.

Samuti suureneb demineerijate ja tuleohutusjärelevalveinspektorite palk vähemalt 5 protsenti.

Uuel aastal moodustab kogu siseturvalisuse eelarve riigieelarve eelnõus riigituludest 287,4 miljonit eurot, mis on võrreldes eelneva aastaga 8,1% võrra enam. See tähendab, et siseturvalisuse eelarve koos välistoetustega on kokku 315,2 miljonit eurot, mis on 11,5% suurem kui sel aastal.

Siseministeeriumi järgmise aasta eelarvest moodustab politseinike, piirivalvurite, päästjate ja teiste turvalisust tagavate inimeste palgafond 54,6% ehk 157,0 miljonit eurot.

Hetkel kuum