Indrek Kald • 10. detsember 2013 kell 8:12

Novembris töötuid 5,1%

Novembri lõpus oli töötuna arvel 32 971 inimest ehk 5,1 protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Novembris registreeris end töötukassas 6057 uut töötut. Novembrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2786 inimest. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik hõivesse liikujate arv on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Valgamaal (9,1%) ja Ida-Virumaal (8,6%), madalaim Viljandimaal (3,7%) ja Tartumaal (3,8%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised (19%), oskus- ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Novembrikuu jooksul lisandus oktoobrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2727 uut tööpakkumist, millest 65% sisestati töötukassa iseteeninduse kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 6907. Suurim osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (32%). Järgnesid lihttöölistele (17%) ning oskus- ja käsitöölistele (15%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales novembris 2122 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1049 inimest. Tööpraktikal osales 495, tööharjutusel 645 ning tööklubis 924 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1769 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 32 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 48 uut töökohta. Palgatoetusega oli novembris töötamas 1555 inimest. Lisaks osales veel 1541 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 9647 inimesele ehk 26% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 370 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,1 miljoni euro. Ligikaudu 102 euro suurust töötutoetust sai novembris 8021 inimest ehk 21% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 508 inimesele. Keskmine novembris määratud hüvitis oli 1516 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 750 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa novembris 74 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1985 eurot ning hüvitisteks maksti novembris üle 82 000 euro.

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta teeb statistikat statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

Hetkel kuum