Hannes Sarv • 18. detsember 2013 kell 14:28

Kohus: Tool maksku riigile pool miljonit

 Tallinna ringkonnakohus tegi uue otsuse Toomas Toolile määratava karistuse osas: Tool peab Arco Vara aktsiahinnaga manipuleerimise eest maksma 500 000 eurot trahvi.

Rahakaristus on korra juba riigikohtust läbi käinud, kui riigikohus tänavu kevadel kinnitas, et Tool ja teda abistanud SEB endine maakler Karoly Kirber on turuga manipuleerimises süüdi. Tooli rahakaristuse suuruse saatis riigikohus aga tagasi, et seda paremini põhjendataks. 

Ringkonnakohtu tänase otsuse järgi on Toolile karistuseks määratud trahv 250 päevamäära suurune, kusjuures päevamäära on suurendatud 2000 euroni. Seda põhjusel, et karistus arvestaks ka Tooli elatustasemega. „Kohtukolleegiumi hinnangul tuleb Toomas Tooli päevasissetulekut suurendada arvestades tema üldist varanduslikku seisundit, majanduslikku suutlikkust ja isiklikku olukorda. Varalise seisundi all tuleb arvestada süüdlasele kuuluva kinnis- ja vallasvara maksumust ning äriühingutes osalust, samuti sellelt saadavat tulu,“ põhjendab kohus rahatrahvi suurust. Kohus on arvesse võtnud Toolile Eesti registrite järgi kuuluvat kinnisvara ja tema osalusi siin registreeritud ettevõtetes, sh börsifirmades Silvano Fashion Group ja Arco Vara. Kohus on vara väärtuseks hinnanud 58,9 miljonit eurot.

Samal ajal märkis kohus, et Tooli ametlik sissetulek 2008. aastal (kui kuritegu toimus – toim) oli 95 krooni päevas. Samuti rääkis asja käsitleval istungil oktoobris Tooli kaitsja Aivar Pilv, et tegelikult Tool midagi oma Eesti varade pealt ei teeni ning saab pigem kahjumit - seejuures väga suurt kahju oma investeeringust Arco Varasse.

Ringkonnakohus kaitsja argumentidega ei nõustunud. „Arvestades Toomas Toolile inkrimineeritud kuriteo iseloomu, seadis kolleegium kahtluse alla, et kohtule näidatud sissetulekud kajastavad Toomas Tooli tegelikku varalist seisu,“ seisab lahendis. Samuti märkis kohus, et karistuse määramise aluseks olev vara asub Eestis, Tooli elukohaks on aga veel kaks teist asukohta (otsuses asendatud x-ga, Äripäeva andmetel Läti ja Monaco – toim). „Võib teha järelduse, et Toomas Tool omab lisaks vara ka vähemalt nendes riikides, tema elatustase on äärmiselt kõrge ning sellest tulenevalt on olemas kindlad alused tema sissetuleku päevamäära suurendamiseks,“ põhjendas kohus.

Lisaks sellele mõistis kohus Toolilt välja sundraha 1,5 kuupalga alammäära ehk 435 eurot. Samuti määras kohus, et apellatsioonimenetluses Toolile õigusabi esitanud Pilve tasu mõistlik suurus on 1000 eurot, mis kuulub Toolile hüvitamisele. 

Täna avaldatud kohtuotsus pole jõustunud ning osapooled saavad seitsme päeva jooksul otsustada, kas kaebavad otsuse edasi.

 

Hetkel kuum