Indrek Kald • 28. jaanuar 2014 kell 11:57

Eesti toetab Kesk-Aafrika põgenikke 100 000 euroga

Eesti toetab Kesk-Aafrika Vabariigis vägivalla all kannatavate sisepõgenike olukorra leevendamist 100 000 euroga.

Kesk-Aafrika Vabariigis on nii julgeoleku- kui ka humanitaarolukord keeruline. "Riigis puhkenud religioosne vägivald erinevate usugruppide vahel on kaasa toonud sadu ohvreid ja ligi miljon sisepõgenikku," ütles välisminister Urmas Paet. "Peame tegutsema otsustavalt ja kiiresti, et ära hoida suuremat katastroofi," lisas ta pressiteates.

Eesti toetab sisepõgenike olukorra leevendamist Rahvusvahelise Punase Risti komitee (ICRC) kaudu 50 000 euroga ning ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) kaudu samuti 50 000 euroga.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti toetamisega aitab Eesti kaasa põgenike ja sisepagulaste olukorra parandamisele ja nende turvalise tagasipöördumise toetamisele. Rahvusvahelise migratsiooni organisatsiooni (IMO) andmeil on kaks kolmandikku sisepõgenikest valmis julgeolekuolukorra stabiliseerumise järgselt kodukohta tagasi pöörduma.

Kriitiline seis on peavarju, joogivee ja kõige elementaarsemate tervishoiuteenuste ning hariduse pakkumisega. UNHCRi eesmärgiks on abi pakkumisel jõuda kuni 400 000 sisepõgenikuni, suurendades selleks koostööd oma partneritega. Lisaks on eesmärgiks kõige konfliktsemates piirkondades seksuaal- ja soolise vägivalla ennetamine ning tagajärgedega tegelemine.

Rahvusvahelise Punase Risti komitee on Kesk-Aafrika Vabariigis kohal olnud aastaid ning teeb koostööd kohaliku Punase Risti seltsiga. Pikaajaline kogemus piirkonnas ja toimiv võrgustik on taganud organisatsioonile kõige parema juurdepääsu abivajajateni.

ICRC tegevused hõlmavad haavatutele esmaabi andmist, mobiilseid kliinikuid haavatutele hospitaliseerimiseks, psühho-sotsiaalset tuge kannatanutele ning joogivee ja toidu tagamist abivajajatele. Samuti aitab ICRC taasühendada pereliikmeid, kes on konflikti tõttu lahutatud (eriti alaealised lapsed ja noorukid).

Eesti pöörab lisaks loodus- ja inimtegevusest põhjustatud akuutsetele katastroofidele tähelepanu ka pikaajalistele ehk n-ö unustatud kriisidele.

Kesk-Aafrika Vabariiki on Eesti toetanud 2012. aastast rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide kaudu 180 000 euroga. Viimati eraldas välisministeerium detsembris 80 000 eurot ÜRO lastefondi (UNICEF) tegevuse toetuseks, et parandada Kesk-Aafrika Vabariigi laste juurdepääsu haridusele.

Riigikogu võttis täna menetlusse eelnõu kaitseväe Kesk-Aafrika rahutagamismissiooni kohta. Valitsuse 27. jaanuaril esitatud riigikogu otsuse eelnõu võimaldab kaitseväel osaleda Euroopa Liidu sõjalisel missioonil kuni 55 kaitseväelasega alates otsuse jõustumise hetkest kuni 31. augustini 2014. Eesti kontingendist moodustab enamiku rühmasuurune üksus ja selle toetuselement.

Eesti osalus rühmaga on ühekordne, st pärast neljakuulise rotatsiooni lõppu ei saadeta KAVi uut rühma. Riigikogu otsuses antud luba lõppeb 31. augustil, sest hetkel pole veel kindel, kas ELi sõjaline missioon algab veebruaris või märtsis. Samuti arvestab selline lahendus võimalike logistiliste probleemidega sinna siirdumisel või KAVist lahkumisel.

 Eesti jalaväerühma ülesandeks saab tõenäoliselt julgestus- ja toetusoperatsioonide läbiviimine eesmärgiga vabastada Prantsusmaa ning Aafrika Liidu rahuvalveoperatsiooni üksused teiste operatsioonide läbiviimiseks.

Hetkel kuum