Ave Lepik • 4. veebruar 2014 kell 12:18

Turumanipulatsioon võib tuua vähemalt neli aastat vangistust

Täna sai Euroopa Parlamendis toetuse eelnõu, mille kohaselt tuleks tõsiste finantskuritegude eest määrata vähemalt nelja-aastane vanglakaristus.

Euroopa Parlament soovib finantskuritegude nagu LIBOR võrdlusalusega manipuleerimise eest rakendatavate karistuste alammääraks sätestada vähemalt nelja-aastase vanglakaristuse, vahendas EP Tallinna esindus. Reeglid tuleb nüüd heaks kiita ELi liikmesriikides.

"See on esimene seadus, mis viib sisse karmid kriminaalkaristused turgudega manipuleerimise eest, sätestades minimaalse 4aastase vanglakaristuse tõsiste õigusrikkumiste nagu siseteabe kasutamise eest. LIBORi skandaal ei pruugi olla viimane - süüdistusi turgudega manipuleerimise kohta on ilmumas nüüd ka nafta-, gaasi- ja valuutaturgudelt," ütles majandus- ja rahanduskomisjoni liige, raportöör Arlene McCarthy.

Tagamaks karistuste rakendamise terves ELis, peaksid kõik liikmesriigid sätestama raskete rikkumiste, nagu siseinfo kuritarvitamine ja turuga manipuleerimine, maksimaalseks karistusmääraks vähemalt nelja-aastase vanglakaristuse ja teabe ebaausa lekitamise eest vähemalt kaheaastase vanglakaristuse, lisas EP oma pressiteates.

Turuga manipuleerimine, mis on karistatav nelja-aastase vanglakaristusega hõlmaks tehingu sõlmimist või korralduse tegemist, mis annab valesid või eksitavaid signaale ühe või mitme finantsinstrumendi pakkumise, nõudluse või hinna kohta või eksitavate sisendite esitamist, et manipuleerida võrdlusalustega nagu LIBOR (London Interbank Offered Rate) või EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Liikmesriikidel oleks võimalik kehtestada turgudega manipuleerimise eest ka eelnõuga ettenähtust rangemaid kriminaalkaristusi.

Hetkel kuum