Romet Kreek • 12. veebruar 2014 kell 14:28

Tallinna Vesi soovib kohtuvaidluses riigikogult abi

AS Tallinna Vesi soovitab riigikogu keskkonnakomisjonil täiendada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadust, lootes seeläbi lahendada kohtuvaidluse konkurentsiametiga.

Täna edastas Tallinna Vesi keskkonnakomisjonile ettepaneku kaaluda vajadust seaduseelnõud täiendada, pidades silmas Tallinnas ja Sauel rakenduvaid veeteenuste hindu.

Konkurentsiamet pole kooskõlastanud 2011.-2013. aasta veeteenuse hinnamuudatusi, mis olid sätestatud 2001. aastal sõlmitud teenuslepingus. Samas on lõplikult, st ilma edasikaebamise võimaluseta, jõustunud Eesti kohtute järeldus, et teenuslepingu veeteenuse hindu puudutav osa on haldusleping, teatas Tallinna Vesi.

Käesoleval hetkel takistab lahenduse leidmist poolte erinev arusaamine võimaliku lahenduse jõustamise õiguslikust raamistikust.

Veefirma toonitas, et sobiva lahenduse väljatöötamine on võimalik üksnes riigikogu ja kõigi asjaomaste asutuste koostöös (ennekõike konkurentsiamet).

Seetõttu ei pakkunud Tallinna Vesi omalt poolt välja konkreetset seaduse muudatusettepanekut, kuna see võib põhjustada takerdumise tehnilistesse detailidesse.

"Ettevõte peab oluliseks seaduse muutmise vajaduse ja võimalikkuse osas ühise arusaama saavutamist, mis võimaldaks osapoolte hinnangul sisuliselt mõistliku lahenduse saavutamist ning jõustamist," teatas Tallinna Vesi börsile.

Hetkel kuum