Ken Rohelaan • 7. märts 2014 kell 12:18

Harju maakohus sundis Läti kindlustusseltsi maksma

Harju maakohus Läti kindlustusseltsi IJSC Baltikumsit tegema väljamakseid 54 tarbijale, kes olid maksnud reisitasu 2012. aastal maksejõuetusse sattunud reisiettevõttele Balt Travel Agency OÜ, teatas tarbijakaitseamet.

Kohtuotsus, mis rahuldas tarbijakaitseameti hagi IJSC Baltikumsi vastu, on praeguseks jõustunud ja väljamaksed tarbijatele on tehtud. Väljamakseid tehti 20 000 euro suurusest tagatisest 54 tarbijale proportsionaalselt, arvestades esialgset reisitasu.

Tarbijakaitseameti peadirektori Andres Sooniste sõnul on kohtuotsus ameti kui turismiseaduse üle järelevalve tegija jaoks mitmes mõttes märgilise tähtsusega. Tema sõnul tunneb amet heameelt selle üle, et tarbijate majandushuvide kaitseks turismiseadusega seatud tagatise süsteem on vettpidav ka piiriüleste teenuste pakkujate puhul.

Sooniste teatel annab jõustunud kohtuotsus täiendavat usku, et reisijatel on siiski valitud reisikorraldaja maksejõuetuse korral võimalik oma täielikku rahalist ja emotsionaalset kaotust vältida. Tema sõnul peaks nimetatud asjaolu andma ka reisifirmadele täiendava impulsi oma tegevuse kvaliteedi tõstmiseks.

Kohus leidis oma otsuses, et IJSC Baltikumsil puudus õigus tagatislepingust taganemiseks ning ka õigus esitada tarbijakaitseameti nõudele sisulisi vastuväiteid. Kohus märkis, et turismiseaduse alusel garantiilepingu sõlmimisel ei saa kindlustusandja jätta oma kohustusi täitmata tulenevalt sellest, et reisiettevõtja makseraskused ei ole tema hinnangul piisavalt tõendatud.

Balt Travel Agency teavitas tarbijakaitseametit oma maksejõuetusest 2012. aasta suvel ning esitas tarbijakaitseametile taotluse rahuldada tarbijate nõuded sõlmitud tagatislepingute kaudu. Balt Travel Agencyl oli seatud 14 000 euro suurune tagatis Salva Kindlustuse ASis ja 20 000 euro suurune tagatis IJSC Baltikumsis.

Erinevalt Salva Kindlustusest, kes tegi väljamaksed ameti esimesel nõudmisel, keeldus IJSC Baltikums tagatislepingust tulenevat kohustust tunnistamast ja seda täitmast. Tarbijakaitseamet pöördus tarbijate majandushuvide tagamiseks kohtusse kindlustuslepingu olemasolu tuvastamise ja kindlustuslepingust tuleneva kohustuse täitmise nõudes.

Hetkel kuum