26. märts 2014 kell 12:23

SEB langetas kuue riigi kasvuprognoosi

Võrreldes veebruaris avaldatud prognoosidega langetas SEB kuue riigi SKP kasvuprognoosi: märgatavalt Venemaa, Ukraina ja Eesti, mõõdukalt Läti ning veidi Leedu ja Poola oma. 

SEB Eastern European Outlook’i põhjal on oodata, et enamuse Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikide majandus jätkab vaikset taastumist, kuigi Venemaa ja Ukraina kasvuväljavaated on veelgi halvenenud nendevahelise konflikti tõttu, lisas SEB majandusanalüütik Ruta Arumäe.

• Venemaa SKP kasvab 1 protsendi võrra sel aastal ja 1,8 protsenti tuleval aastal, mis jääb tunduvalt alla potentsiaalse 2-3 protsendilise kasvumäära. Lühiajaliselt takistab kasvu odavnev rubla ning aktsiaturg, pikaajaliselt nõrgenevad investeeringud. Rubla langeb oodatavalt veidi veelgi USA dollari suhtes, kuid stabiliseerub ajapikku dollari ja euro korvi suhtes. “Ukraina konflikt halvendab juba niigi olemasolevat majanduslikku nõrkust, mille on esile kutsunud struktuursed probleemid, mis veelgi rõhutab reformide vajalikkust. Üks vähestest heledamatest laikudest Venemaa tänavuses kasvuperspektiivis on suhteliselt stabiilne nafta hind,” märgib SEB Vene ja Ukraina analüütik Andreas Johnson.

• Ukraina kannatab terava maksebilansi kriisi all, mida leevendab suuremahuline abipakett ELilt ja IMFilt. Lühiajaliselt pigistab riigi pangandussüsteemi ja eratarbijaid grivna jätkuv odavnemine. SKP langeb sel aastal 4 protsenti, kuid jõuab tuleval aastal kaheprotsendilise kasvuni.

• Poola on näidanud head vastupidavust Vene-Ukraina konfliktile ja riigi majanduse tasakaalustamatus on märgatavalt vähenenud. Sisetarbimine suureneb ning SKP kasvab 2014. aastal 2,7 ja 2015. aastal 3,4 protsenti.

• Eesti sõltub tugevalt ekspordist ning lisaks Venemaa majanduskasvu aeglustumisele avaldab mõju Soome majanduse kehv olukord ning avaliku sektori investeeringute vähenemine. Majanduse taastumine lükkub 2015. aastasse: SKP kasvuprognoos 2014. aastaks on 0,5 ja 2015. aastaks 2,5 protsenti.

• Läti majandus kaotab veidi hoogu pärast mitut stabiilse ja tugeva kasvu aastat. Eksport, transiitkaubandus, turism ja investeeringud saavad kahjustada Venemaa nõrkusest ja ebakindlusest. Tugevad reaalsissetulekud toetavad jätkuvalt eratarbimist ning töötuse määr alaneb veidi. SKP kasvab 2014. aastal 2,9 ja 2015. aastal 3,4 protsenti.

• Leedut ootab sisenõudluse taastumine, mis algas veidi hiljem kui ülejäänud Balti riikides. SKP suureneb 2014. aastal 3 ja 2015. aastal 4 protsenti. Kasvavad sissetulekud; madalam tööpuudus ja eluasemeturu algav tõus turgutavad sisetarbimist. Samal ajal eksport jahtub Venemaa nõrga nõudluse ja väheneva konkurentsivõime tõttu, kuna palgatõus ületab tootlikkuse tõusu. Inflatsioon jääb lähiaastatel madalaks ja on väga tõenäoline, et Leedu kvalifitseerub eurotsooni liikmeks 2015. aastal, nagu planeeritud.

 

Hetkel kuum