Indrek Kald • 1 aprill 2014

Kaks Eesti reisikorraldajat kolmest lõpetasid Egiptuse-reisid

Seoses suurenenud julgeolekuohuga Egiptuses lõpetasid TezTour ja Novatours Egiptuse reisihooaja plaanitust varem, ent GoAdventure jätkab reise.

"Vaatamata keerulisele olukorrale on ametil heameel tõdeda, et Eesti reisijate turvalisus on prioriteet ning reisikorraldajad TezTour OÜ ja Novatours OÜ on võtnud välisministeeriumi hoiatust tõsiselt ja lõpetavad Egiptuse reisihooaja planeeritust varem, tagades kõik tarbijatele võlaõigusseadusega seatud õigused," teatas tarbijakaitseamet.

"Loodetavasti jõuab samale seisukohale ka reisikorraldaja GoAdventure OÜ. Vastasel juhul soovitab amet reisibüroodel lõpetada GoAdventure'i reiside vahendamise Egiptusesse, arvestades ministeeriumi ohuhinnangut ja soovitust vältida reisimist Egiptusesse," lisas amet pressiteates.

Novatours toob kliendid koju tagasi

Reisikorraldaja Novatours ütleb üles pakettreisilepingud, mille raames pidid väljuma 5. aprilli, 7. aprilli ja 12. aprilli lennud Hurghadasse ning 6. aprilli, 13. aprilli ja 20. aprilli 2014 lennud Sharm El Sheiki.

Novatoursi tegevjuhi ja juhatuse liikme Andree Uustali sõnul tuuakse hetkel Sharm el Sheikhis ja Hurghadas olevad kliendid tagasi esimesel võimalusel.

Novatours teatab, et reisijatel, kelle eelpool nimetatud väljumistel on pakettreisleping üles öeldud, on võimalus kuni 14. aprillini 2014 valida asendusena endale meelepärane reis teiste Novatoursi suvesihtkohtade vahel. Uue ehk asendusreisi valimisel tuleb arvestada, et juhul, kui juba makstud summa ei kata reisi maksumust, tuleb reisijal tasuda hinnavahe.

Reisijatel, kes ei soovi valida asendusreisi, tuleb tasuda Novatoursile seoses viimase poolt tehtud kulutustega võrdset hüvitist summas 60 eurot reisija kohta.

Reisijatele, kelle lend jäi ära täna, kehtivad Novatoursi poolt 31. märtsil 2014 teatavaks tehtud ülesütlemise tingimused.

Klient maksab bürookulud

Samamoodi teatas reisikorraldaja TezTour, et reisijatele, kelle 1. aprilli Sharm el Sheikh pakettreisid on viimasel hetkel vääramatu jõu tõttu ärajäänud, pakub reisikorraldaja võimalust valida kuni 14.aprillini 2014 asendusena endale meelepärane reis teiste TezTouri suvesihtkohtade vahel.

"Ärajäänud Egiptuse reisi kuludena peetakse kinni vaid bürookulu 90 eurot reisija kohta, mis on üksnes osa TezTouri poolt tehtud kulutustest seoses ärajäänud reisiga. Reisijatel, kes ei soovi valida asendusreisi TezTour reiside hulgast, tuleb võlaõigusseaduse kohaselt tasuda TezTourile seoses viimase poolt tehtud kulutustega mõistlikku hüvitist," teatas reisikorraldaja. "Kuivõrd TezTour on tänaseks tasunud kõik ärajäänud reisiga seotud kulud, on hüvitise suuruseks 80% pakettreisi maksumusest. Seega seoses ärajäänud reisiga kuulub reisijale tagastamisele 20% pakettreisi maksumusest."

Reisijatel, kes ei soovi valida asendusreisi TezTour reiside hulgast, tuleb tasuda TezTourile bürookulud 60 eurot reisija kohta.

Välisministeerium teatas esmaspäeval, et soovitab seoses suurenenud julgeolekuohuga Egiptuses vältida igasugust reisimist Egiptusesse, sealhulgas turismikuurortidesse Hurghadasse ja Sharm el Sheikhi.

Tarbijakaitseameti teatel on tegu olukorraga, millele kohaldub võlaõigusseaduse paragrahvis 879 sätestatu, ning pakettreisilepingud võib üles öelda vääramatu jõu tõttu.

Järgneb tarbijakaitseameti kommentaar:

Kui reisikorraldaja ütleb pakettreisilepingu üles vääramatu jõu asjaoludel enne reisi algust, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada. Seejuures tuleb aga arvestada, et reisikorraldajal on õigus nõuda tarbijalt mõistlikku hüvitist enne reisi algust tehtud põhjendatud kulutuste eest. Sellised kulutused on näiteks reisi komplekteerimine, hotelli broneerimine, viisa organiseerimine.

Tarbijatel tuleb arvestada, et mida lähemal on reisi alguspäev, seda suuremad on reisiettevõtja kantud kulud. Suure tõenäosusega on tasutud nii lennupileti kui ka majutuse eest ning tarbijale tagastatav summa võib olla minimaalne. Tarbija nõudmisel on reisiettevõtja kohustatud juba tehtud kulutusi tõendama.

Reisikorraldajad Novatours ja TezTour on tarbijakaitseametit teavitanud, et soovivad esmajärjekorras olukorda lahendada kokkuleppe teel, pakkudes tarbijatele asendusreise enda pakutavatesse muudesse sihtkohtadesse. Kui tarbijad ei leia asendusreiside seast sobivat sihtkohta või reisiaega, tuleb neil arvestada, et reisikorraldaja omab võlaõigusseaduse kohaselt õigust mõistlikule hüvitisele juba osutatud teenuste eest.

Kui reisikorraldaja ütleb pakettreisilepingu üles reisi toimumise ajal, vabanevad reisikorraldaja ja reisija enda reisilepinguga võetud kohustuse täitmisest.Selle tagajärg on, et reisikorraldaja kaotab õigused reisitasule (pakettreisi maksumus) ning saab nõudeõiguse mõistlikule hüvitisele osutatud reisiteenuste eest ja reisi lõppemiseks veel osutatavate teenuste eest. Reisikorraldaja peab võtma tarvitusele lepingu lõppemisest tulenevad vajalikud abinõud, eelkõige tagama reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi.

Lisaks on lepingupooltel kohustus kanda reisija tagasireisiga seotud lisakulud võrdsetes osades. Juhul, kui reisikorraldaja tagab reisijale samaväärse tagasireisi, ei pruugi reisijale lisakulusid tekkida, samas kui reisikorraldaja organiseerib eraldi tagasireisi ning sellega kaasnevad lisakulud, peab reisija lisakulud kandma poole summa ulatuses. Reisikorraldajal lasub kohustus tõendada tarbijale, et lisakulud on tehtud konkreetse tarbija tagasitoimetamiseks.

Lepingu ülesütlemisest tekkivad muud lisakulud kannab kumbki lepingupool võlaõigusseadusest tulenevalt ise. Sellised lisakulud reisija jaoks on eelkõige majutuse ja toitlustusega seotud kulud, samuti saamata jäänud tulu.

Kui reisikorraldaja ei kavatse pakettreisilepingut üles öelda, kuid tarbija ise hindab olukorda enda jaoks ohtlikuks (sellises olukorras on praegu GoAdventure'i kliendid), on tarbijal õigus võlaõigusseaduse paragrahvi 879 lõike 1 alusel leping üles öelda. Tuleb arvestada, et reisikorraldaja kaotab küll õiguse reisitasule, kuid võib nõuda mõistlikku hüvitist osutatud reisiteenuste eest.

Tekkinud olukord on keeruline ja ärev kõigile ning selles olukorras tuleb lähtuda võlaõigusseadusest ja mõistlikkuse põhimõttest ja tegutseda üksteise suhtes heas usus. Seega palub tarbijakaitseamet nii reisikorraldajatelt kui tarbijatelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist.

Hetkel kuum