Ken Rohelaan • 6. juuni 2014 kell 4:43

1000eurone palk eeldab riigilt pingutamist

1000eurose miinimumpalgani jõudmiseks peaks riik rohkem kujundama fiskaal- ja maksupoliitikat, ütles Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Priit Rohumaa ettevõtja Indrek Neivelti idee kohta.

Rohumaa hinnangul oleks ettevõtetelt lihtsalt miinimumpalga tõstmist nõuda alusetu. Tema sõnul peaksid palgad olema meie tegevuse tulem mitte sisend. "Ettevõtte juhina ei ole mul midagi selle vastu, et vähemate inimestega luua suurem väärtus ning maksta selle eest head palka. Aga selle arengu teostamiseks peab riik toetama ettevõtete tootlikkuse ja ekspordimahu kasvu, mis omakorda nõuab suuri investeeringuid. Seda ei saa teha üleöö. Oma roll on siin ka investeeringutel riigi haridussüsteemi," ütles Rohumaa.

Kui Neivelti sõnul on Euroopa Liidus oldud kümne aastaga Eesti majanduse naturaalnäitajad enamasti vähenenud, siis VKG juht on leidnud positiivseid märke. Rohumaa sõnul on Euroopa Liit kapitali kättesaadavuse kaudu võimaldanud VKG-l investeerida tootmisesse üle 650 miljoni euro ja seeläbi loonud töökoha rohkem kui 800 inimesele.

Kapitali kättesaadavus võimaldas Rohumaa teatel arendada VKG-l tootmist, kus tulemusena saab ettevõte toota kodumaisest ressursist kalleid tooteid, mida kasutatakse näiteks Samsungi uutes telerites, nimekates autorehvides ning kosmeetikatoodetes. "Teiselt poolt oli sektorile suureks väljakutseks tootmise EL viimine vastavusse ELi nõuetega ning see kohati liiga kiire tempo omalt poolt piiras arengut. Siinkohal on tähtis märkida, et iga ülemineku periood peab olema realistlik ja sektorile jõukohane," ütles Rohumaa.

VKG juht lisas, et kahe teguri koosmõjul sai kontsern tootmise, mida iseloomustab suur lisandväärtus, ressursi säästlik kasutus ja suund jäätmevabale tootmisele.

Hetkel kuum