11. september 2014 kell 8:07

FI: kindlustusvahendaja eksitab avalikkust

Specto Kindlustusmaakler OÜ-l ei ole luba tegutseda kindlustusvahendusega ning ettevõtte ärinimes kasutatav sõna kindlustusmaakler on seetõttu avalikkust eksitav, teatas finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon tegi 15. augustil 2012 otsuse, millega keeldus kanda Specto Kindlustusmaakleri kindlustusvahendajate nimekirja, kuna ettevõtte juhatuse liikmel Mart Saluverel puudub kindlustustegevuse seaduses nõutud laitmatu eri- ja ärialane maine. Specto vaidlustas finantsinspektsiooni otsuse Tallinna halduskohtus. Nii halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud ettevõtte kaebust ja inspektsiooni otsus jäi jõusse.

Finantsinspektsiooni teatel on nende töö üheks eesmärgiks tagada, et kõik reguleeritud finantsturul tegutsevad isikud, kes omavad kindlustusmaakleri juhtorgani tasandil otsustusvõimu, vastavad kindlustustegevuse seaduses kehtestatud nõuetele.

Finantsinspektsioon juhib ka tähelepanu, et sõna kindlustusmaakler äriregistrisse kantud Specto Kindlustusmaakler OÜ nimes on avalikkust eksitav. Kindlustustegevuse seadus keelab juriidilise isiku ärinimes või kaubamärgis kasutada sõna kindlustusmaakler, kui isik ei ole kindlustusmaakler.

Hetkel kuum