Äripäev • 20 oktoober 2014

Õiguskantsler: ravimite kallinemise määrus on seadusvastane

Õiguskantsler Indrek Teder.  Foto: Andras Kralla

Õiguskantsler Indrek Teder leiab, et ravimite juurdehindluse määrus on põhiseadusvastane, ja tegi valitsusele ettepaneku viia määrus põhiseadusega kooskõlla.

Tederi teatel on valitsuse määrusega kehtestatud ravimite juurdehindluse piirmäärad vastuolus ravimiseadusega ning ühtlasi ka põhiseadusega, kuna kaalutud keskmine juurdehindlus ei vasta ravimiseaduse vahemikele.

Õiguskantsler ei anna valitsusele esitatud ettepanekus hinnangut, millise ravimite juurdehindluse määra peaks seadusandja kehtestama ning kas praegu seaduses sätestatud määr on kõrge või madal. Pigem rõhutab õiguskantsler, et valitsuse määrus ei tohi minna vastuollu seadusega.

Kui valitsus leiab, et seadusega nõutavad määrad pole põhjendatud ja nende järgimine toob inimestele kaasa ülemäärase koorma, saab valitsus esitada riigikogule seaduseelnõu, millega ravimite juurdehindluse piiramise aluseid muuta.

Eesti Apteekide Ühendus esitas tänavu septembris õiguskantslerile avalduse ravimite juurdehindlust reguleeriva määruse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Alates 2005. aastast kehtiv ravimiseadus volitab valitsust kehtestama ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmääri. Ravimiseaduse järgi tuleb need kehtestada arvestusega, et ravimite hulgimüügi kaalutud keskmine juurdehindlus jääks vahemikku 7-10% ja jaemüügi kaalutud keskmine juurdehindlus vahemikku 21-25%.

Sotsiaalministeeriumi analüüs näitab, et hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse kaalutud keskmised on seni jäänud sätestatud alammäärast väiksemaks.

Vaidlusaluse määruse küsimuses on ravimite jaemüügiga tegelevad ettevõtjad varasemalt esitanud valitsuse tegevuse peale kaebuse ka kohtule. Ettevõtjad taotlesid valitsuselt kohtu kaudu saamata jäänud tulu hüvitamist põhjusel, et ravimite juurdehindluse piirmäärasid kehtestav valitsuse määrus ei ole kooskõlas ravimiseaduses sätestatud nõuetega.

Riigikohus jättis mullu oktoobris tehtud otsusega apteegipidajate kaebuse rahuldamata, kuid selgitas kohtuotsuses, et kaebuste rahuldamata jätmisele vaatamata on ettevõtjatel õigus pöörduda määruse põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks õiguskantsleri poole.

 

Hetkel kuum