Äripäev • 18. detsember 2014 kell 9:36

Eesti saab 200 mln investeeringulaenu

Euro  Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Investeerimispank annab Eestile strateegiliste investeeringute toetuseks laenu 200 miljonit eurot.

Euroopa Investeerimispank (EIB) ja Eesti valitsus sõlmisid 200 miljoni eurose laenulepingu, millega toetatakse teadust ja innovatsiooni edendavaid investeeringuid, transporditaristut ning väike- ja keskmiste ettevõtete arengut.

200 miljoni euro suurust laenu kasutatakse üksnes projektidele, mis saavad 2014.–2020. aasta eelarveperioodil heakskiidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja maaelu arengukava raames.

Laenuga toetatakse peamiselt projekte teaduse, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni, transpordi, veevarustuse ja keskkonnakaitse ning maapiirkondade taristu sektoreid. Samuti toetab EIB hariduse, tervishoiu ja tööalase koolituse ning tööhõive valdkondi.

EIB on ndnud Eestile laenu 550 miljonit eurot Euroopa Liidu fondidest 2007.–2013. aastal rahastatud projektide kaasfinantseerimiseks.

Hetkel kuum