Äripäev • 29. detsember 2014 kell 5:45

Ärikliima seis: kes on optimistlik, kes masenduses?

Allahindluse silt.  Foto: Erik Prozes

Tarbijatel jagub optimismi, kuid osa ärisektoreid on idanaabri halveneva majanduse tõttu mures, näitas konjunktuuriinstituudi detsembri kindlustundeuuring.

Tarbijate kindlustunne viimase kuuga ei muutunud ja püsib pikaajalisest keskmisest paremal tasemel (kindlustunde indikaator detsembris –3, pikaajaline keskmine –9). Paranesid ootused nii oma pere kui riigi majandusarengute suhtes, hinnang tööturule halvenes ja mõnevõrra tagasihoidlikumaks muutusid säästuplaanid.

Perede rahanduslik olukord on kriisijärgse aja parimal tasemel. 43% peredest suudab säästa, 50% kulutab nii palju, kui teenib, ja 6% elab kas varasemastest säästudest või on võlgu.

Ehitusettevõtete kindlustunne on madalal tasemel (kindlustunde indikaator novembris –23, detsembris –32) ja olukord pole võrreldes eelmise aasta lõpuga paremaks muutunud. Tellimuste portfell on napp ja 41% ettevõtetel on tellimusi tavapärasest vähem. Paremini on tellimustega varustatud elamuehitus ja vähem on tellimusi rajatiste ehitajatel.

Järgnevad 3 kuud on tavapäraselt sesoonselt ehitussektorile kõige väiksema käibega ja nii ka nüüd. 51% ettevõtetel ehitustööde maht langeb, 40%-l püsib samal tasemel ja 9%-l tõuseb. Suurenenud on ettevõtjate osakaal, kes prognoosivad hindade langust turul – nii arvas iga viies ettevõte. Töötajate arv sesoonsetel põhjustel sektoris järgnevatel kuudel väheneb, seda kõige enam rajatiste ehitamisel, elamuehituses töötajate arv suureneb.

Ehitussektori kindlustunne

NäitajaVastuse variant20132014 2014  detsnovdetsEhitustööde mahtkasvas17,116,715,9viimase 3 kuu jooksuljäi samaks50,061,149,3 kahanes32,922,234,8      saldo-16-6-19Ehitustegevust piirab praegu     mitte miski7,19,65,7 ebapiisav nõudlus64,368,572,9 ilmastikutingimused12,94,110,0 tööjõu puudus8,612,35,7 masinate, seadmete, materjalide puudus0,00,00,0 finantsprobleemid2,92,74,3 muud4,32,71,4Tellimuste portfell praeguüle tavalise5,76,94,3 tavaline50,052,154,3 alla tavalise44,341,141,4      saldo-39-34-37Töötajate arvsuureneb4,412,35,8järgneva 3 kuu jooksuljääb samaks62,363,062,3 väheneb33,324,731,9      saldo-29-12-26Ehitustööde hinnadtõusevad 5,85,67,3järgneva 3 kuu jooksuljäävad samaks65,279,272,5 langevad29,015,320,3      saldo-23-10-13Ehitustööde mahtkasvab389järgneva 3 kuu jooksuljääb samaks284640 kahaneb704651      saldo-67-38-43Kindlustunde indikaator -34-23-32

Jaekaubandusettevõtete viimase 3 kuu müük on läinud antud sesooni kohta hästi: 38% kauplusi suurendas käivet, 41% käive ei muutunud ja 21% käive kahanes. Juhtide kindlustunne aga langes kergelt miinuspoolele, sest ees ootavad kuud on jaekaubandusele tavapäraselt madalhooaeg ja vähenev Venemaa turistide arv võib mõjutada ka järgmiste kuude käivet. Müügi vähenemist järgnevatel kuudel prognoosib iga kolmas kauplus (saldo –6). Peale käibemaksu seaduse muudatuse eel toimunud aktiivset müüki tulevad vaiksed kuud autokaupmeestele.

Ärikonjunktuuri tervikuna hinnatakse kaubandussektoris praegu rahuldavaks, kuid suurem kui kogu sel aastal on konjunktuuri halvaks hindavate kaupluste hulk (19%). Kõige rahulolematumad on siin garderoobikauplused, kus konjunktuuri on pingestanud nii aina lisanduvad konkurendid kui ka vingerpussi mängiv ilm. Ärikonjunktuuri 6 kuu prognoos on positiivne (saldo +18).

Teenindusettevõtete kindlustunde indikaator on detsembris –7 ja see on viimaste kuude halvim näitaja. Hea on ärikonjunktuur IT-, telekommunikatsiooni- ja reklaamisektoris. Probleemid on süvenenud turismisektoris. Vene rubla kukkumine on vähendamas idaturistide reisivõimalusi ja nõudluse vähenemist järgneva 3 kuu jooksul näeb ette 75% hotelle (aasta tagasi detsembris 41%) 51% restorane, 42% turismiagentuure. Probleeme on ka osades logistika- ja  transpordiettevõtetes.

Nõudluse kasvu järgneval 3 kuul ootab aga kolmandik IT-ettevõtetest ja telekommunikatsiooniettevõtetest.

Tööstusettevõtete kindlustunne viimase kuuga langes (kindlustunde indikaator novembris –9, detsembris –13 ) ja on samal tasemel kui eelmise aasta detsembris. Kindlustunnet hoiab madalal tagasihoidlik nõudlus nii sise- kui eksporditurgudel. Töötajate arv sektoris tervikuna lähema 3 kuu jooksul kahaneb (saldo –8).

Lähema 3 kuu jooksul toodangu maht igas kolmandas ettevõttes väheneb, 50%-l püsib samal tasemel ja 17%-l kasvab. On suurenenud ettevõtete arv, kes prognoosivad müügihindade kasvu.

Hetkel kuum