Stabiilne tegija Lääne-Virumaalt

Antaares AS juhatuse liige Madis Kull.  Foto: AS Antaares

Aktsiaselts Antaares on ehitusettevõte, mis tegutseb põhiliselt Lääne-Virumaal ning selle naabermaakondades.

Tänavuses, 26. veebruaril ilmuvas Äripäeva kiiresti kasvavate ettevõtete ehk Gaselli TOPis ehitusfirmadest ühe edukama, Antaares ASi juhatuse liikme Madis Kulli sõnul töötab nende ettevõttes umbes 40 inimest ning varasemalt on ettevõte kasumi välja maksmise asemel investeerinud pinnasetööde ehitustehnikasse – ekskavaatoritesse ja kalluritesse. 

Kull tõdeb, et tööd saadakse nii osalemistel riigihangetel kui ka tutvuste kaudu, kirjutab Äripäeva 18. veebruari erileht Ehitus. “Oleme siinsel turul tegutsenud juba 1991. aastast alates, seega meid juba teatakse,” kinnitab ta. Põhilised tellijad ongi tema sõnul juriidilised isikud ning kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtted, samuti korteriühistud, eraisikutest tellijaid on vähe. “Töid teostame põhiliselt oma tööjõuga, alltöövõttu kasutame mõnedel eritehnikat nõudvatel, näiteks asfalteerimise ja eriosade töödel nagu elektritööd,” selgitab Kull.

Ettevõttes töötavad ümbruskonna, põhiliselt Väike-Maarja inimesed. “Tööjõud on meil suhteliselt stabiilne ning paljud töötajad on olnud ette­võttes üle kümne ja isegi 20 aasta,” kinnitab Kull. “Tööjõu puudust me hetkel ei karda.” Ta lisab, et kui olukord ehitusturul peaks oluliselt elavnema, siis mõne aasta pärast võib see probleemiks muutuda.Valmisid hea marginaaliga objektid

Ettevõtte 2013. aasta head majandustulemused olid Kulli sõnul tingitud sellest, et sellel aastal valmisid mitmed 2012. aasta hea marginaaliga võidetud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse riigihanked.  “Tolle aja turusituatsioon oli sel­line, et 2010.–2013. aastal  viidi üle Eesti samaaegselt läbi väga palju trasside rekonstru­eerimise hankeid, mida finantseeriti ELi struktuurifondidest,” ütleb ta, lisades, et samuti langes samale ajale 2011.–2012. aasta saastekvoodi müügist saadud rahade eest hoonete soojustamine.

See viis Kulli sõnul olukorrani, et lühiajaliselt oli kõigil valdkonnas tegutsevatel firmadel korraga väga palju tööd. “Praeguseks on olukord jälle vastupidine – tööd on oluliselt vähem, ehitusfirmasid aga väga palju – töö saamiseks tuleb teha väga soodsaid pakkumisi,” nendib Kull. “Trassitööde riigihangetel võidab töö see, kes on valmis rohkem peale maksma.”Antaares ASi eelis ainult peatöövõtuga tegelevate firmade ees on Kulli sõnul see, et neil ei ole vaja üleval pidada suurt hulka kontoritöötajaid ja maksta kalleid liisinguid. “Väikesed püsikulud võimaldavad saada tööd ilma nn Faciot tegemata – pärast lepingu saamist ei pea hakkama otsima alltöövõtjaid, kellele raha maksmata jätta,” ütleb ta.

“Oleme vältinud ka alla omahinna pakkumiste tegemist. Võrreldes 2013. aastaga olid eelmisel aastal tööd väiksemad, samuti olid ehitushinnad madalamad,” märgib Kull, tõdedes, et ilmselt jäid nad aasta lõpuks väikesesse plussi. “Oleme lähtunud poliitikast – pigem teha peatöövõtjana kümme väikest objekti, millest igaüks annab väikese kasumi, kui et teha alltöövõtu korras üks suurem objekt, millele peab peale maksma või siis jääb raha üldse saamata."

Lootus toetustel

2015. aastalt oodatakse Antaareses Kulli sõnul, et avaneksid Euroopa Liidu struktuurifondide rahad ning ehitusturg elavneks. “Praegu on käimas hinnapakkumiste tegemised põllumeestele, kellele PRIA hakkab väljastama investeeringu toetusi lautade jms rekonstrueerimiseks,” räägib ta. “Midagi kindlat veel kahjuks ei ole, sest piima müügihind on kõvasti allpool omahinda ja isegi kui põllumehed toetust saavad, ei pruugi pangad kehvade majandustulemuste tõttu anda laenu omafinantseeringuks.”

Samuti loodab Antaares AS osa saada 2015. a avanevast KredExi vahendatavast korteriühistutele antavast investeeringutoetusest vanade kortermajade rekonstrueerimisel.“Praegu on tähtis talv ilma suure miinuseta üle elada – tööd on meil kuni märtsini, kuid siis on juba kevad ukse ees ja ehitusturg elavneb,” sõnab Kull kokkuvõtlikult.

Hetkel kuum