Koit Brinkmann • 6. märts 2015 kell 8:45

Paldiski Linnahoolduse kriminaalasi lõpetati

Paldiski Linnahoolduse OÜd juhtinud Igor Pivovarovi samas valdkonnas tegutseva OÜ I.V.A.P.G. territoorium Paldiskis.   Foto: Eiko Kink

Poolteist aastat kestnud kriminaaluurimine Paldiski linna ja linnale kuuluva ettevõtte Paldiski Linnahoolduse OÜ vara võimaliku omastamise kohta lõpetati möödunud kuul kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu.

Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel kontrolliti 2013. aasta juunis alustatud uurimise käigus kõiki menetluse alustamiseks esitatud avalduses välja toodud väiteid linna ja linnale kuuluva ettevõtte vara võimaliku omastamise kohta.

Enamiku juhtumite puhul ei leidnud objektiivset kinnitust, et Paldiski endine linnapea Kaupo Kallas ja linnale kuuluva ettevõtte endine juht Igor Pivovarov oleks vara omastanud.

Menetluse käigus esitati kahtlustus omastamises ja sellele kaasaaitamises kahele füüsilisele isikule. Siiski ei leidnud ka selles episoodis omastamise kahtlus piisaval määral tõendamist.

„Kuna lisatõendeid polnud Paldiski linna puuduliku asjaajamise ja sündmustest möödunud märkimisväärse aja tõttu enam võimalik koguda, lõpetati kriminaalmenetlus ka nende isikute osas, kes olid saanud kahtlustuse,“ teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja.

Lüpsilehm kohalikule ärimehele

Äripäev kirjutas eelmise aasta märtsis Paldiski linna volikogu revisjonikomisjoni kontrollakti põhjal, kuidas Paldiski Linnahoolduse OÜ oli pea kolme aasta jooksul firmat juhtinud kohalikule ärimehele Pivovarovile lüpsilehmaks ning sellele võis kaasa aidata kohaliku poliitika suurkuju – keskerakondlasest endine linnapea, praegune volikogu esimees Kaupo Kallas. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude uurijad olid algatanud ka uurimise, mis nüüd lõpetati.

2010. a alul määrati Pivovarov Paldiski Linnahoolduse juhatuse liikmeks, kuid see ei takistanud tal edasi jäämast samas valdkonnas tegutseva enda firma OÜ I.V.A.P.G. juhatusse. Nagu tagantjärele selgus, sai tema firmast linnaettevõtte puuk.

Paldiski Linnahoolduse töötajate küsitlemisel selgus revisjonikomisjonile, et linnaettevõtte töötajad remontisid oma tööajast Pivovarovi firma tehnikat Paldiski Linnahoolduse territooriumil ja töökojas. Samuti hoiti OÜ I.V.A.P.G. töövahendeid ja tehnikat linnaettevõtte territooriumil.

Paldiski Linnahoolduse kojamehed koristasid ka Pivovarovile ja tema firmale kuuluvaid kinnistuid ning Paldiski Linnahoolduse veoautoga veeti OÜ I.V.A.P.G. nimel müüki linnaettevõttele kuuluvat metalli ja puitu.

Vähe sellest, Pivovarov võttis Paldiski Linnahooldusesse lukksepp-keevitajana tööle poja Roman Pivovarovi, kelle palk oli tunduvalt kõrgem teiste Paldiski Linnahoolduse spetsialistide palgast. Enamik tööajast tegeles poeg aga koos teise Paldiski Linnahoolduse mehaanikuga OÜ I.V.A.P.G. tehnika remondi ja hooldusega.

Kui Paldiski linn tellis Paldiski Linnahoolduselt puude raiet ja töö tegi ära linnaettevõte, siis paberite järgi kasutati alltöövõtjana Novatriz OÜd, mille omanikeringis on varem olnud ka Pivovarov. Novatrizi ühe osaniku Jevgeni Sadovski ema Jelena Sadovskaja oli aga nii Paldiski Linnahoolduse kui ka sellesama Novatrizi raamatupidaja.

Mida revisjonikomisjon leidis:

1.            Paldiski linnavalitsuse 2010.a korraldusega maksti Pivovarovi ettevõttele OÜ I.V.A.P.G. juba 2004.a koostatud arvete alusel 1546 eurot (24 196 krooni). Küsimuse ettekandja linnavalitsuse istungil oli linnapea Kaupo Kallas. Arved esitati prügimäe kasutamise eest. Sel ajal Paldiski linnavalitsuses töötanud ametnike sõnul on need arved esitatud tagantjärgi ja linn prügimäge ei kasutanud. Seda kinnitab ka asjaolu, et 2004.a Kallas linnapeana keeldus neid arveid aktsepteerimast. Paldiski linnavalitsuse heakorratöötaja kinnitas ka, et aktidel olevad allkirjad ei ole tema poolt antud.

„Puudub küll alus süüdistuseks, kuid näiliselt võib see kujutada teatud tänu tegevuse eest 2009.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel. OÜ I.V.A.P.G. juhatuse liige Valentina Pivovarova kandideeris koos Kaupo Kallasega Keskerakonna nimekirjas ning sai asendusliikmena Paldiski linnavolikogu liikmeks,“ märgitakse revisioniaktis.

2.            Aastatel 2010-2011 tasus Pivovarovi juhitud Paldiski Linnahoolduse Pivovarovi erafirmale OÜ I.V.A.P.G. kuus arvet kokku summas 1737 eurot. Kõikide nende auto- ja traktoriteenuste arvete juurest puuduvad tööde vastuvõtmise aktid.

„Kindlasti on arvete tasumisel Paldiski linnahoolduse juhatuse liige (endine) Igor Pivovarov rikkunud korruptsioonivastase seaduse (kuni 01.04.2013.a kehtinud redaktsioonis) tegevuspiirangutele kehtestatud nõudeid,“ leitakse revisioniaktis.

3.            Paldiski linnavalitsus maksis Pivovarovi firmale I.V.A.P.G. OÜ 8500 eurot teenuste eest, mis olid juba kaetud linna ja Paldiski Linnahoolduse vahelise lepinguga. Arvete tasumist ei ole viseerinud vastava valdkonna abilinnapea, vaid korralduse andis linnapea (Kaupo Kallas –toim.).

Revisjonikomisjoni liikmetele ei ole arusaadav 2010. aasta detsembris lumekoristuseks kulutatud summa 33 174 eurot, mis tegi ühe kilomeetri puhastamise hinnaks 829 eurot. Võrdluseks toodud kolmes kohalikus omavalitsuses kulus samal ajal kilomeetri puhastamisele 54-117 eurot. Ka 2012-2013.a lumerohkel talvel sai Paldiski Linnahoolduse hakkama 285 euroga kilomeetri kohta, mis on ligi kolm korda väiksem kui 2010.a detsembris.

4.            Paldiski linnavalitsus tellis Paldiski Linnahoolduselt kolme betoonist reklaamitulba paigaldamise. Hind oli 5346 eurot ja hinnapakkumises oli ka tulba ümber tänavakivide ja äärekivi paigaldus. Linnaettevõte esitas arve kaks korda ning linn tasuski töö eest topelt. Samas jäeti tegemata tänava- ja äärekivide paigaldus.

5.            Revisjonikomisjon vestles Paldiski Linnahoolduse töötajatega ning vestlustest selgus, et Pivovarovi erafirma tehnikat ja töövahendeid hoiti linnaettevõtte territooriumil. Ka remontisid Paldiski Linnahoolduse töötajad enda tööajal ja ettevõtte töökojas Pivovarovi erafirma tehnikat. Paldiski Linnahoolduse kojamehed koristasid Pivovarovile ja tema erafirmale kuuluvaid kinnistuid. Paldiski Linnahoolduse autojuht viis ettevõtte autoga ettevõttele kuuluvat metalli ja puitu, müüjaks vormistati aga Pivovarovi erafirma. Pivovarov võttis oma poja Paldiski Linnahooldusesse tööle ning koos veel kahe linnaettevõtte töötajaga tegelesid nad peamiselt I.V.P.G. tehnika remondi ja hooldusega.

6.            Paldiski linnavalitsus tellis Paldiski Linnahoolduselt puude raie ning lepingu järgi tuli puit utiliseerida. Ettevõtte tegi tööd enda tehnikaga, kuid paberite järgi telliti selleks alltöövõtt OÜlt Novatriz. Puidu realiseerimisega tegeles Igor Pivovarovi teine poeg Aleksandr Pivovarov. Linn maksis puude raie eest kokku üle 10 000 euro.

„Asjaolud viitavad otsesele võimalusele, et Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige kasutas Paldiski linnavalitsuse tellitud ja tasutud teenuseid isiklikes huvides,“ märgitakse revisjoniaktis.

7.            Kontrolli teostamise käigus jäi Paldiski Linnahoolduse raamatupidamises silma autorehvide ostu arve/saateleht summas 628 eurot. Arve järgi tasutud rehvid ei sobi aga ühelegi Paldiski Linnahoolduse autole või muule tehnikale.

„Paldiski Linnahoolduse töötajate suuliste ütluste põhjal saab kinnitada, et tõenäoliselt on ettevõtte vara ja tööjõudu kasutatud juhatuse liikme Igor Pivovarovi poolt enda, teiste linnaga seotud isikute ja Pivovarovile kuuluva I.V.A.P.G. OÜ huvides. Selle tegevuse mahu osas ei ole revisjonikomisjonil võimalik hinnangut anda,“ seisab revisjoniaktis.

8.            Revisjonikomisjon uuris kahtlust, kas Paldiski Linnahooldus ostis vähemalt 26 300 euro eest variisikute kaudu Igor Pivovarovile kuulunud vara. Nii ostis linnaettevõte 1926. aastal sündinud Veeralt 4100 euro eest 23 lennuväljaplaati ja tankla. Selgus, et Veera on Paldiski Linnahoolduse ühe töötaja abikaasa vanaema. Paldiski Linnahoolduse ostis ka 767 euroga Pivovarovi erafirma töötajalt kütusemahutid ning 1200 euroga muruniiduki Paldiski Linnahoolduse autojuhilt. „Selline kokkusattumus tekitab tahtmatult küsimuse, et kas vähemalt osa müüdud asjadest ei kuulunud teistele isikutele ning tehingute tegelikke osapooli ei tahetud varjata.“

„Revisjonikomisjonile teadaolevalt on tankla paigaldatud Paldiski Linnahooldusele kuuluvale kinnistule Jaama tn 6. Siinkohal tuleb märkida, et tankla on paigaldatud ja välja ehitatud ilma ehitusloata,“ selgub revisioniaktist.

Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige Pivovarov ostis eraisikult 16 700 euro (ilma KM) eest angaari ning 6336 euro eest paigalduse projekti. „Eelnimetatud tehingud on tehtud vaatamata linnavalitsuse keelule. Väidetavalt andis Paldiski Linnahoolduse juhatuse liikmele tehingu tegemiseks suulise loa Paldiski linnapea (Kaupo Kallas – toim.) /…/ Käesoleval ajal on angaar ladustatud Paldiski Linnahoolduse puhastusjaama hoovis ja tegemist on 1980-aastate karkassidetailide ja vanade plastikkatte plaatidega.“

9.            Kahtlased ülekanded. Paldiski Linnahoolduse raamatupidamises on hulgaliselt tehtud ülekandeid arvete alusel, mille põhjendatust võib seada kahtluse alla. Kahtlust äratavad teenuste mahud, seejuures on Paldiski Linnahoolduse töötajad kinnitanud, et tegelikkuses ei ole töid tehtud, kaupa ostetud või teenuseid osutatud. Kokku on kolmele firmale makstud ligi 114 000 eurot. „Arvestades asjaolude täpsustamise käigus kõigi osapoolte suhtumist, võib oletada, et mingis ulatuses on eelnimetatud firmadele kantud raha liikunud Pivovarovi ettevõttele I.V.AP.G. ja selle juhatuse liikmete käsutusse.“

 

Hetkel kuum