Äripäev • 22. aprill 2015 kell 12:15

KredEx teenis 1,2 miljonit eurot kasumit

KredExi juhataja Andrus Treier.  Foto: Veiko Tõkman

KredEx teenis eelmisel aastal kasumit 1,2 miljonit eurot, teatas sihtasutus. 2013. aastal oli kasum 0,9 miljonit eurot.

Põhitegevuse brutotulud moodustasid 6,1 miljonit eurot, kahanedes 2013. aastaga võrreldes 6,1%.

Kahjude katteks moodustati 2014. aastal eraldisi kokku 1,8 mln eurot (2013. a. eraldised 2,3 mln). Kahjusid maksti 2014. aasta jooksul välja kokku 3,1 mln eurot (2013. a. 2,5 mln), millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 25,3 mln eurot.

Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 6,2 mln eurot.

Aasta lõpu seisuga oli KredExi sihtkapital 71,8 mln eurot, bilansimaht 176,5 mln eurot ning tagatisportfell kokku 168,3 mln eurot.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

KredExi juhataja Andrus Treier ütles, et KredExi laenukäenduse mahtude kasv jätkus. "Ettevõtlusvaldkonna käendusi väljastati rekordilises mahus, kokku 68 miljonit eurot. Kasv on eelmise aastaga võrreldes 30%," ütles ta ja lisas, et mahtude kasvule aitas kaasa üldise majandusliku kindlustunde paranemine eriti esimesel poolaastal, mil ettevõtete huvi investeeringute vastu tõusis.

Samuti tõusis eluasemelaenude käenduste maht 16 miljoni euroni, ületades eelmise aasta näitajat 27%. KredExi käendusega väljastati 13% kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest.

Ettevõtluses käendas ning finantseeris KredEx mullu 422 ettevõtet summas 73 miljonit eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 9506 inimest. Projektide tulemusena plaanitakse luua 1104 uut töökohta.

Treier märkis, et lisaks ettevõtete toetamisele aitas KredEx möödunud aasta jooksul kodu soetada 1975 noorel perel, spetsialistil ja veteranil, kes on võtnud pankadest eluasemelaenu kokku 106,9 miljonit eurot, kasutades selleks KredExi käendust 16,2 miljoni euro ulatuses.

Eelmise aasta jooksul väljastas KredEx 69 korterelamu laenukäendust kokku summas 4,1 miljonit eurot. Pikaajalist ja soodsa intressiga renoveerimislaenu kasutas 2014. aastal 25 korterelamut summas 4,3 miljonit eurot. Rekonstrueerimistoetus eraldati kokku 97 korterelamule kogumahus 9,1 miljonit eurot.

Alates 2001. aastast on KredExi eluasemelaenu käendust kasutanud 26 826 leibkonda, korterelamu renoveerimislaenu käendust on kasutatud 760 korral.

Hetkel kuum