Koit Brinkmann • 5. mai 2015 kell 9:30

Toetusrahad pankrotist ei päästnud

Alternatiivenergia poolt Võhmasse rajatud koostootmisjaam, mis aga ei käivitunud.   Foto: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ning Kredexi toel Võhma linna rajatud koostootmisjaama tööle ei saadudki ning arendajat ootab ees pankrot.

Tagantjärele võib öelda, et Alternatiivenergia Grupp ASi juhataja ja omanik Avo Tamm võttis puidu pürolüüsi (puugaasi) tehnoloogial põhinevat koostootmisjaama Võhma linna rajama asudes üsna suure riski, pannes projekti rahalisi kohustusi tagama ka oma kodu.

„Vanas eas kodust ilma jääda… see on tõsine probleem, kuid mina ei süüdista kedagi ja on kahju, et see nii on läinud. Teised täitsid oma kohustused ja ainukesed, kes hakkama ei saanud, olime meie ise,“ sõnas Tamm ohates.

Armuajast polnud abi

Koostootmisjaama rajamine läks maksma ligikaudu 700 000 eurot, millest KIK andis 291 513 eurot, ülejäänud raha tuli pangalaenust ja arendaja enda vahenditest. Ligikaudu 200 000 euro suurust pangalaenu käendas Kredex. Hakkepuitu kasutav koostootmisjaam oleks hakanud soojust müüma Võhma linnale ning elekter oleks müüdud vabal turul.

AS Alternatiivenergia Grupp asutati 2000. aastal.

Ettevõte rajas aastatel 2001–2002 Leevi külla Võhandu jõele 220 kW hüdroelektrijaama. Lisaks osaleti nõustaja ning ehitajana mitmete hüdroelektrijaamade rajamisel üle Eesti: Vetlas (100 kw), Purtses (400 kw), Lihulas (65 kw), Utital (40 kW) ja Vastseliinas (50 kW).

2012. aastast oli ettevõtte eesmärgiks arendada välja ning alustada puidu gaasistamise seadmete tootmist.

Selle aasta aprillis võeti Tartu maakohtu määrusega menetlusse KIKi avaldus Alternatiivenergia Grupp ASi pankroti väljakuulutamiseks.

Koostootmisjaam on küll valmis ehitatud ja katsetused läbinud, kuid selgus, et hoolimata eellepingutest ei õnnestu saada vajaliku fraktsiooni ja niiskusega hakkepuitu. Seetõttu tuleks puidukuivati ja hakkepurusti soetamiseks investeerida veel ligikaudu 60 000 eurot, kuid seda raha arendajal enam ei ole ning ka pangast ei õnnestunud raha juurde saada.

2013. a tööle hakkama pidanud jaamale andis KIK veel aasta armuaega, kuna arendaja lubas siis lisainvesteeringu teha. KIKi tingimuseks oli, et projekti elluviimiseks antud toetust ei küsita tagasi, kui koostootmisjaam hakkab tõrgeteta tööle hiljemalt 2014. a küttehooaja alguseks.

Kuid 2014. a sügisel selgus, et Swedbank oli juba alustanud täitemenetlust ning kohtutäitur müüs enampakkumisel Alternatiivenergia Grupile kuuluvat hoonestusõigust, mille alusel on püstitatud ja mille oluliseks osaks on Võhma koostootmisjaam. Selle aasta märtsis oli hoonestusõigus enampakkumisel 245 000eurose alghinnaga.

Tamme sõnul on ostuhuvilisi olnud, kuid KIKi rahastamistingimuste järgi peab jaam Võhmas töötama ning see ei ole võimalikele ostjatele sobinud.

Alternatiivenergia Grupp ASi saadud toetused:

1. EASilt 2012. a 19 493 eurot puidu gaasistamise seadme valmistamise eeluuringuks.

2. KIKilt 2012. a 291 513 eurot Võhma koostootmisjaama rajamiseks.

3. Kredex garanteeris Võhma koostootmisjaama rajamiseks võetud ligikaudu 200 000 euro suurust pangalaenu.

KIK esitas toetuse tagasinõudmise avalduse, millele Alternatiivenergia Grupp vastu ei vaielnud, kuid raha tagasimaksmiseks neil ei ole. Seetõttu esitaski KIK arendaja vastu Tartu maakohtusse pankrotiavalduse.

Algus oli paljulubav

Alternatiivenergia Grupp koostöös Tallinna tehnikaülikooli soojustehnika instituudi teaduritega tegi eeluuringu puidugaasistaja seadme valmistamise otstarbekusest ning võimalustest. EAS toetas projekti 19 500 euroga. Eeluuringu tulemusena leiti, et gaasimootoriga koostootmisjaamas on elektrienergia ja soojusenergia suhe parim, mis elektrienergia kõrgema hinna tõttu võimaldab saada ca 17-20 protsenti suuremat tulu võrreldes ükskõik milliste teiste puitu kütusena kasutatavate elektritootmise tehnoloogiatega.

Seejärel asus ettevõte Võhmasse koostootmisjaama rajama. Eesmärk oli välja arendada ning hakata tootma puidu gaasistamise seadmeid, mille hind oleks oluliselt soodsam kui välismaistel analoogidel.

Jaama valmimisel rääkis Kredexi tollane juhataja Andrus Treier, et Alternatiivenergia Grupp on juba ennast tõestanud ja tegevust oluliselt laiendanud ettevõte. „Meie jaoks on oluline pakkuda rahastamisvõimalusi kiiresti arenevatele ettevõtetele ning mul on hea meel, et oleme olnud abiks koostootmisjaama rajamisel Võhmasse, mis aitab kaasa energia efektiivsemale kasutamisele Eestis tervikuna,“ sõnas Treier siis pressiteates.

Nüüd tekib riiklikul sihtasutusel Kredex nõue Alternatiivenergia Grupi vastu, kui Kredex täidab laenu andnud pangale oma käenduskohustuse. „Kuna Kredexi vastutus on täiendav laenusaaja omale ja käendusest tulenev kohustus makstakse välja pärast teiste tagatisvarade realiseerimist,  ei pruugi käenduse summa näidata veel tegelikult tekkiva kahju suurust,“ selgitas Kredexi kommunikatsioonispetsialist Tarmo Seliste, et nende kahju ei pruugi ulatuda 200 000 euroni, mis on pangalaenu tagatise suurus.

Raha sai otsa

Võhma koostootmisjaama arendaja Avo Tamm tunnistas, et ettenägematult lisandunud kulud tõmbasid ettevõttel finantsiliselt hinge kinni.

Intervjuu Avo Tammega:

Miks tekkis olukord, kus ettevõtte vastu on esitatud pankrotiavaldus?

Peamine põhjus oli, et täiendavalt oleks vaja olnud investeerida 60 000 eurot puidukuivatisse ja puiduhakke purustisse. Meil endal selleks enam raha ei olnud ja mujalt meil ei õnnestunud raha saada. Jaam on valmis ehitatud, sakslaste poolt katsetatud ja võtmed on käes. Kui on õige suuruse ja niiskusega klots, siis see jaam töötab. Projekti alustades oli seis roosiline, paistis, et on võimalik saada igasuguse niiskuse ja jämedusega hakkepuitu. Kuid tegelikkuses 15protsendilise niiskusesisaldusega haket kusagilt saada ei ole.

Eeltöö oleks siis pidanud olema põhjalikum?

Me poleks pidanud uskuma neid hinnapakkumisi hakkepuidule. Meil olid küll olemas eellepingud, kuid need ei kohustanud pakkujaid millekski. Oleksime pidanud kohe alguses lepingud sõlmima, et pakkujatel oleks olnud kohustus. Selliseid puidutööstusi on, kes meile sobiliku fraktsiooni ja niiskusesisaldusega haket saaksid teha, kuid keegi ei hakka väikese, 250 KW jaama jaoks enda asju spetsiaalselt seadistama.

Pahatahtlikult ei ole Te käitunud?

Tagatiseks pole ainult jaam, vaid ka minu elamu. See võetakse minult nüüd käest ära. Kui mul oleks olnud pahatahtlik soov, siis ma ei oleks oma koduga riskinud. Vanas eas kodust ilma jääda…see on tõsine probleem.

Teil on usku, et 60 000eurose investeeringuga saaks jaama tööle?

Kui meil usku ei oleks olnud, poleks me seda projekti alustanud. Lätis töötab analoogseid jaamu. Mina ei süüdista kedagi ja kahju, et see nii on läinud. Teised täitsid oma kohustused ja ainukesed, kes ei saanud hakkama, olime meie ise. Eks sellest olukorrast tuleb välja tulla ja ega me puugaasi asja pole maha matnud. Maal asuvatele eramajade oleks see väga efektiivne võimalus enda tarbeks elektrit ja sooja toota.

Kas jaama ostuhuvilisi on olnud?

Neid, kes oleks tahtnud Võhmas tööle panna, neid ei ole. Oli neid, kes oleksid viinud selle jaama enda puidutööstusesse. KIKi toetusrahade saamise tingimuste järgi seda aga teha ei tohi. Koostootmisjaam peab Võhmas töötama.

Hetkel kuum