Äripäev • 18. mai 2015 kell 11:00

Ingelinvestorid tahavad maksusoodustusi

Euroopa äriinglite liidu EBAN president Candace Johnson FinanceEstonia rahvusvahelisel foorumil   Foto: EstBAN

Eesti peaks KredExi juurde loodava fondifondi asutamise järel pakkuma kapitalituru ülesäratamiseks motiveerivaid tingimusi äriinglite investeeringuteks, leidis Euroopa äriinglite liidu EBAN president Candace Johnson.

“Kui valitsus ei loo otsustavalt ingelinvestoritele soodsamat keskkonda, võib oodatav kasu fondifondist jääda loodetust väiksemaks. Loodava fondifondi pakutavad tingimused on praegu liialt kitsad,” rääkis Candace Johnson pärast majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi esindajatega kohtumist.

Nimelt eraldab majandusministeerium 60 miljonit eurot struktuurifondi vahenditest KredExi juurde loodavasse fondifondi, mille kaudu hakatakse tegema investeeringuid kohalikesse ja lähiümbruse ettevõtetesse. Fondifondiga tekib ka pensionifondidel võimalus investeerida allfondidesse, mis omakorda pakuvad rahastamisvõimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Johnsoni sõnul võiks Eesti võtta eeskuju piirkonna teistest riikidest ja pakkuda äriinglitele investeeringutelt tulumaksusoodustust ning kaaluda maksusoodustusi dividendidele. “Äriinglite piiriülesed sündikaadid aitavad muu hulgas kaasa ettevõtete rahvusvahelistumisele, veel enam, äriinglid on maailmas oma riigi ärivaldkonna saadikud,” näitlikustas Johnson äriinglite olulisust majanduse vereringes.

Äriinglid soovivad fondi juhtida

KredEx loob varase faasi ettevõtete rahastamiseks suunatud fondifondi koostöös Euroopa Investeerimisfondiga (EIF). EstBANi tegevjuhi Heidi Kakko sõnul annab EIF küll ette soovitused fondifondi tingimustele, kuid riigi roll on kohandada need oma majandusmudelile vastavaks.

“Äriinglid investeerivad kogusummas Euroopas oluliselt rohkem kui näiteks riskikapitalifirmad, olles sellega kõige olulisemaks allikaks ettevõtete varajase arengufaasi finantseerimisel. Üks võimalus äriinglite veelgi suuremaks innustamiseks on anda kaasinvesteerimise fond just äriinglite juhtida,” rääkis Kakko.

Äriinglid ehk ettevõtjad, kes investeerivad vaba raha alustavatesse, praegu peamiselt tehnoloogia- ja internetiettevõtetesse, on Euroopas üha olulisemad riskiraha paigutajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldab perioodil 2014-2020 struktuurifondi vahenditestKredExi juurde loodavasse fondifondi 60 miljonit eurot. Seeläbi tekib ka pensionifondidel võimalus investeerida allfondidesse, mis omakorda pakuvad rahastamisvõimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Eesti äriinglite ühendus EstBAN koondab eraisikutest varase faasi investoreid,  kelle eesmärk on suurendada alustavatesse ettevõtetesse tehtavate seemneinvesteeringute mahtu Eestis, et edendada teadmispõhist majandust ja eksporti.

Euroopa äriinglite liit EBAN loodi 1999. aastal ja see koondab üle Euroopa rohkem kui 137 liiget 49 riigist. 2014. aastal tunnistas Euroopa Äriinglite Võrgustik Eesti äriinglite ühenduse EstBAN Euroopa parimaks uute liikmete kategoorias.

Hetkel kuum