Väinu Rozental • 28. mai 2015 kell 10:00

Karjäärimeeste edukas karjäär

OÜ Geoforce juht ja omanik Aarne Rohtvee.  Foto: Väinu Rozental

Järvamaa gasellfirma OÜ Geoforce juht ja kaasomanik Aarne Rohtvee võrdleb firma edulugu jalgratta grupisõiduga: mingi aeg tasub grupis püsida ja tuules sõita ning soodsal momendil vajutada täiega pedaalidele.

Mis on kiire kasvu põhjused?

Aastatel 2011-2013 kasvas OÜ Geoforce ärikasum 2,67 ja käive 2,63 korda.

1. Masinapark suurenes kaks korda. Et teha üheaegselt kahes karjääris erinevaid töid, soetati 2013. aastal juurde neli suurt masinat - kaks ekskavaatorit, sõelur ja laadur - ning juurde palgati brigaadi jagu töömehi. 2014. aastal soetati veel tehnikat ning palgati kolmas brigaad. Tehnika ja töömehed tagavad paindlikkuse tööde organiseerimisel.

2. Suurobjektide lähedus. 2013. aastal sattus kaks suurt tee-ehitusobjekti Geoforce karjääride lähedusse. See võimaldas müüa materjali konkurentidest parema hinnaga. Geoforce juht Aarne Rohtvee rõhutab, et ehitusobjektide sattumine karjääride lähedusse pole planeeritav ja tegu oli soodsa juhusega.

3. Püsiklientide baas. Geoforcel on palju kliente, kelle karjäärides on nad teenustööd teinud teist, kolmandat või isegi neljandat korda. See tähendab, et kliendid usaldavad ettevõtet.

4. Töökultuur. Mõistlikud, töökad, tublid ja kõrge töökultuuriga töömehed tagavad kvaliteetse toodangu ning ettevõtte maine. "Head töömehed on üliolulised, sest nemad teevad ju füüsilise töö ära," kiidab Rohtvee oma firma töötajaid.

Kaevandusfirma Geoforce alustas otsustavat spurti 2011. aastal. "Selleks hetkeks olime aru saanud, et oleme liiga väiksed ja vähepaindlikud - meie üks brigaad ei suutnud kahte erinevat tööd korraga teha," põhjendab Rohtvee, miks nad aastatel 2011-2013 ostsid lisaks neli suurt kaevandusmasinat ning palkasid juurde brigaadijagu mehi. Geoforce sai hoobilt kaks korda suuremaks ja spurt tagas ettevõttele tänavuses Gaselli TOPis 415. koha.

"Meil on üheks gaselliks ehk kiirenduseks veel sahmakat sees," pakatab Rohtvee enesekindlusest. "Ma arvan, et lähema viie aasta jooksul see juhtub. Praegu sõidame taas grupis ja tuules ning passime soodsat momenti."

Kohtumine Aarne Rohtveega on kokku lepitud Jõgevamaal Voore küla parklas. Tühjale platsile keerab sisse veoauto. Kas tõesti tema? "Tegin vist ajakirjanikule üllatuse, et firma juht sõidab kohtumisele veoautoga," naerab Rohtvee terekätt andes. Veidi tõsinedes lisab ta, et neil läheb kallurit täna siin karjääris tarvis, seepärast tuligi sellega.

Parklast kilomeetri kaugusel asuvas Veia liivakarjääris sõelub üks Geoforce kolmest brigaadist parasjagu liiva. Karjääris ootavad meid Geoforce tootmisjuht Kristjan Tiivas ja tehnikajuht, Aarne poeg Madis Rohtvee.

"Elame nagu kauboielu, eriti poisid, kes on iga päev päris palju ratastel," viipab Aarne Rohtvee noorte kolleegide suunas. "Meil on suurtehnikat kokku kaksteist ühikut. Masinate arv näitab, et ainuüksi hooldust tuleb pidevalt teha, rääkimata sellest, et tehnika kipub aeg-ajalt lagunema." Madis Rohtvee täpsustab, et täna hommikul (kohtumine karjäärimeestega oli 19. mail ennelõunat - toim.) on ta jõudnud juba ära käia Lääne-Virumaal asuvas karjääris, kus töötab laadimisbrigaad. Geoforce kolmas, purustusbrigaad tegutseb samal ajal Põlvamaal Sõreste karjääris.

Kristjan Tiivase sõnul on tema igapäevane töö nagu malemäng. "Hommikul tõused üles ja vaatad, milline on malelaua peal seis ja hakkad vastavalt sellele tegutsema," näitlikustab ta. "Kogu aeg olukord muutub - tuleb mehi ja tehnikat liigutada, vedada töömeestele olmeinventari ja kütust, suhelda tellijatega ning otsida uusi kliente."

Järvamaal Türil 2006. aasta alguses asutatud Geoforce käivitamine võttis aega kaks aastat. Kõigepealt otsiti peremeheta karjääre ja taotleti kaevanduslubasid, samal ajal koostati äriplaane ning vaagiti sobilikke karjäärimasinaid. "Ostsime neli tuttuut masinat, mis läksid kokku maksma 15 miljonit krooni," räägib Aarne Rohtvee. "Tüüpiline väikeettevõte tavaliselt nii suure summaga ei alusta. Hamburgeriputkat võid hakata pidama tunduvalt väiksema rahaga, aga kaevandusärisse vana ekskavaatoriga pole võimalik minna."

Rohtvee möönab, et tegelikult sattus firma käivitamine ebaõigele ajale. "Tegime arvutused ja otsused sellelt taustalt, mis tookord oli, ja see taust oli väga optimistlik," seletab ta. "Kui meie startisime, muutus olukord majanduses sootuks. Aastad 2008-2010 olid ellujäämiseks väga piiri peal, suutsime lõua hoida vee peal tänu omanikeringi kuuluvale investorile." Aarne Rohtvee kompanjoniks on tema sõber ja kooliaegne pinginaaber Peeter Mänd, endise metsanduskontserni Sylvesteri üks asutajaid ning suuremaid omanikke.

OÜ Geoforce   

Asutatud 28.02.2006.

Rendib sõelumis- ja purustustehnikat ning müüb materjali karjääridest. 

 Juhatuse esimees Aarne Rohtvee.

Omanikud: 50% OÜ KERME Investeeringud (Peeter Mänd), 25% OÜ Ivard (Peeter Mänd), 25% OÜ Deorentes (Aarne Rohtvee).

Gaselli TOPis 415. kohal (2011. aastal oli 606. kohal).

Omab 3 karjääri: Suuremäe kruusakarjäär (Tartumaa, Kambja vald, Talvikese küla), Veia liivakarjäär (Jõgevamaa, Saare vald, Vassevere küla), Lakenõmme liivakarjäär (Läänemaa, Taebla vald, Vidruka küla).

On pidev koostööpartner 4 karjääris: Kivi liiva- ja kruusakarjäär (Võrumaa, Võru vald, Umbsaare küla), Soomukse II kruusa- ja liivakarjäär (Lääne-Virumaa, Kadrina vald), Supsimari II kruusakarjäär (Viljandimaa, Paistu vald, Luiga küla), Sõreste liivakarjäär (Põlvamaa, Kanepi vald, Sõreste küla).

Töötajaid 12, sealhulgas 3 brigaadi kokku 8 töömehega.

Aastas töödeldakse 0,5 miljonit tonni materjali.

2014. aasta käive oli 1,29 miljonit eurot ja kasum 50 000 eurot.

2007 - omandas Veia liivakarjääri, Suuremäe kruusakarjääri ja Lakenõmme liivakarjääri ning sai vajalikud kaevandusload.  2008 - ostis 15 miljoni krooni eest neli suurt kaevandusmasinat ning üks brigaad alustas tootmisega.  2013 - masinapark täienes nelja suure masinaga, komplekteeriti teine brigaad. 2013 - sai Mäetehnilise Järelevalve Ametist kaevandustööde vastutava spetsialisti pädevustunnistused pealmaatööde läbiviimiseks. 2014 - osteti tehnikat juurde ning palgati kolmas brigaad.

Kes on kes?

Aarne Rohtvee

Lõpetanud 1980. aastal TPI teedeinsenerina.   

Töötanud Paide TREVi teedeehituse jaoskonnas teemeistrina ja hiljem juhatajana; töötanud Paide ATK kapitaalehituse osakonnas peainsenerina; töötanud Järva maavalitsuse keskkonnaosakonnas juhataja asetäitjana.

Aastatel 1995-2006 oli betoonitooja ASi Järva Tarim juhataja ja üks omanikest.

Omab 26-protsendilist osalust OÜs Türi Ujula (ettevõtte tegevjuht on abikaasa Luule Rohtvee).

Poeg Madis Rohtvee, erialalt masinaehitusinsener, on alates 2013. aasta juunist OÜ Geoforce juhataja asetäitja tehnika alal.

Allikas: OÜ Geoforce, Äripäev

Geoforcele kuulub kolm karjääri, ent enamuse käibest ei anna mitte oma karjääridest kaevandatud materjali müük, vaid teenuse müük. Aarne Rohtvee sõnul on Eestis välja antud rohkem kui 600 kaevandusluba ja enamik karjääriomanikest on ühe karjääri omanikud. "Neil on arutu endale tehnikat osta ja seetõttu tellivad nad kaevandusteenust," selgitab Rohtvee.

Geoforce põhilised tooted on sõelutud liiv, purustatud kruus ja lubjakivikillustik. Rohtvee andmeil käib nende masinatest aastas läbi 0,5 miljonit tonni materjali. Mitu kilomeetrit teed sellest materjalist saaks näiteks ehitada? Teedeinseneri haridusega Aarne Rohtvee võtab appi mobiilikalkulaatori. "Kui arvestame tee laiuseks üheksa meetrit ja muldkeha kõrguseks üks meeter, saaks sellest materjalist teha 38 kilomeetrit lihtsat teed," teatab ta.

Firma majandustulemustest enam tunneb Aarne Rohtvee uhkust oma noorkolleegide üle. "Kui ettevõte oli nii kaugel, et tuli hakata inimesi palkama, oli mul kohe mõte, et endavanuste meestega ma ei taha tööd tegema hakata, sest minuvanused on juba laisad, nagu ma isegi," muigab 58-aastane Aarne Rohtvee. "Ka paljudes teistes firmades on otsustajateks noored ning eakaaslased leiavad omavahel paremini kontakti ning oskavad kasutada nüüdisaegseid suhtlemiskanaleid." Kristjan Tiivas töötab Geoforce tootmisjuhina alates 2008. aastast ja Madis Rohtvee tuli isa firmasse tehnikajuhiks 2013. aasta suvel.

"Meiesuguses väikeettevõttes tuleb vastutus kolme mehe vahel ära jagada, väikeettevõtja peab kõikide asjadega enam-vähem hakkama saama," ütleb Aarne Rohtvee ja võrdleb väikeettevõtjat pardiga. "Kui suures firmas on vaja head lendajat, siis on võimalik kotkas palgata, ja kui on vaja head ujujat, siis on võimalik pingviin palgata, ja kui on vaja head lauljat, siis on võimalik ööbik palgata. Aga väikeettevõtja on nagu part - tema lendab, ujub, prääksub. Ta teeb kõiki asju suhteliselt viletsalt, aga kuidagi saab hakkama."

OÜ Geoforce juht unistab:

Mina kui ettevõtja unistan majanduslikust stabiilsusest. Ma ei salli majanduses hüppeid, et kord on jube palju tööd ja ei jõua neid ära teha, ja siis jälle ei ole üldse tööd ning hinnad ja mahud kukuvad. Ma arvan, et kõik ettevõtjad on minuga nõus, et mõistlik stabiilsus on sada korda parem, kui majanduslikud mõõnad ja tõusud.  Isiklikult unistan aga pensionile jäämisest

Üks küsimus

Milline vanasõna iseloomustab teie tegevust?

OÜ Geoforce juht ja kaasomanik Aarne Rohtvee:

Kiire mees on hää ainult kirpu tapma. Meie tegutsemissektoris kiirusega midagi ära ei tee, kaevandusäri ülesehitamine on väga pikaajaline töö. Vähemalt kümme aastat kulub selleks, et saada paika masinapark, kliendibaas ja enda optimaalne suurus turul. Meie ei ole kiired mehed, oleme kõike teinud suhteliselt aeglaselt ning ajanud oma asja jäärapäiselt.

Kommentaar

Ahto Pregel, endine koostööpartner:

Mul oli OÜ Geoforce meestega väga hea koostöö aastatel 2008-2010, kui nad tegid meie Raplamaal Raikküla vallas asuvas lubjakivikarjääris teenustööd. Nad tegid toormest valmis toote ehk paekivikillustiku. Meil endal purustit tollal ei olnud, meie äri oli alguses teenuse sisseostu peale üles ehitatud. Paraku oli Geoforcel tollal vähe tehnikat ja inimesi ning aeg-ajalt juhtus olukord, et kui vajasime kiiresti nende teenust, oli neil paraku kusagil mujal karjääris töö pooleli. Lõpuks olime sunnitud ostma endale statsionaarse purusti. Kuna nii meie firma kui Geoforce olid mõlemad tollal alustavad ettevõtted, õppisime teineteiselt väga palju. Just inimsuhete tasandil oli asjaajamine Geoforcega väga hea. Eesti ettevõtted on suhteliselt väiksed, seega asjaajamine ei käi nagu suurkorporatsioonide vahel. Äris on inimsuhted tihtilugu olulisemadki kui rahanumbrid. Enam ma kaevandusäris igapäevaselt ja aktiivselt kaasa ei löö, olen vaid väikest viisi karjääri omanikeringis. Ehkki ma ärilist koostööd Geoforcega ei tee, suhtlen Geoforce meestega jätkuvalt ja mõnega neist lausa perekonniti.

Kaevandaja kolm soovitust

1. Oled ettevõtja või ärimees? Kõigepealt pead sa vastama endale, miks sa tahad olla ettevõtja ja mitte ärimees. Minu meelest on ettevõtlus ja äritsemine täiesti erinevad asjad. Kui tahad ainult raha teenida, hakka ärimeheks ja ära ettevõtluse peale üldse mõtle. Osta odavalt ja müü kallilt. Head teenust või head toodet ei ole võimalik välja töötada nii, et kogu aeg on vaid kulunumbrid ja oodatavad tulunumbrid silme ees. Siis ei tule ei kvaliteetset teenust ega toodet. Nende tekkimiseks tuleb teinekord isegi peale maksta.

2. Heaoluni läheb aega. Ettevõtja peab arvestama sellega, et heaolu ehk reaalne tulu võib tulla pika aja pärast, kui see üldse tuleb. Ettevõtjale on vaja kannatlikkust, sest kiiresti midagi ei tule. Mul on kogemusi kolme ettevõttega ja ma tean, et ettevõtte paikaloksutamiseks läheb kümme aastat.

3. Vastutusest ei pääse. Väikeettevõtja saab tööst puhata, aga vastutusest puhata ei saa. Sul on vastutus oma tööliste ees, et nad õigel kuupäeval saaksid palga. Sul on vastutus riigi ees, et õigeks kuupäevaks oleksid riigimaksud üle kantud. Sul on vastutus investorite ees - on need siis pangad või sõbrad, vahet pole. Sa vastutad selle eest, et toode oleks kvaliteetne, et tööohutuse ja tööseaduse tingimused oleksid täidetud jpm. Suures firmas on võimalik vastutust tunduvalt hõlpsamalt delegeerida kui väikefirmas.

Pane tähele

Äripäeva gaselli rubriik, kus kirjutame kiiresti arenevatest väikefirmadest ja nende omanikest, ilmub kaks korda kuus. Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmeteks on ettevõtte müügitulu ja kasum enne makse aastatel 2011, 2012 ja 2013. 2011. aasta müügitulu peab ulatuma 100 000 euroni ja aastatel 2011-2013 kasvama käive ja kasum vähemalt 50%. TOPi jõudis tänavu 1106 ettevõtet.

Gaselliliikumist toetab LHV

Hetkel kuum