Alyona Stadnik • 15. juuni 2015 kell 14:30

Kluge võitis kohtus Moskva Panka

Krediidipanga nõukogu esimees Andrus Kluge   Foto: Andres Haabu

Tallinna ringkonnakohus jättis reedese otsusega muutmata Harju maakohtu otsuse asjas, kus Moskva Pank nõudis Krediidipanga nõukogu esimehelt Andrus Klugelt ebaõigete andmete ümberlükkamist.

Moskva Pank esitas 18. oktoobril 2013 hagi Andrus Kluge vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks artiklites, mis ilmusid ajalehes Postimees ning veebiportaalides Postimees+ ja veebiportaalis e24, milles kostja avaldas hageja kohta järgmised väited:

1) Moskva Pank on püüdnud ligi pääseda Krediidipanga kliendiandmetele.

2) Moskva Pank palkas 2011. aastal [...] endise kaitsepolitsei komissari Indrek Põdra ja ettevõtja Oleg Smoli, kellele maksis teenete eest umbes 300 000 eurot.

3) Põdra ja tema kaasosaliste ülesanne [oli] ähvardada pangatöötajaid, et nad alluks Moskva Panga nõutud kontrollikomiteele“.

4) „kui tema [kostja] suhted Moskva Pangaga eelmise aasta kevadel väga teravaks läksid, ütles sealne juht keerutamata, et rikub tema elu ära.

Allikas: Tallinna ringkonnakohtu otsus

Harju maakohus tegi veebruaris otsuse Moskva Panga hagis Krediidipanga nõukogu esimehe Andrus Kluge vastu väidetavalt ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes. Kohus leidis, et Moskva Pank soovis Krediidipanga aktsionärina erinevatel viisidel korduvalt saada ligipääsu Krediidipanga klientide pangasaladusega kaitstud andmetele. 

Tallinna ringkonnakohus jättis reedese otsusega Harju maakohtu otsuse muutmata ja apelatsioonikaebuse rahuldamata. Apellatsiooniastme menetluskulud jäid hageja kanda ning kohus nõudis Moskva Pangalt Kluge kasuks menetluskuludena välja 1137,60 eurot.

Harju maakohus käsitles paljusid olulisi küsimusi seoses Moskva Panga tegevusega Krediidipanga aktsionärina ning Krediidipanga juhtkonna tegevust panga klientide ja investorite huvide kaitsel. Harju maakohus leidis 19. veebruaril tehtud kohtuotsuses, et Moskva Pank Krediidipanga aktsionärina soovis erinevatel viisidel korduvalt ja pikema aja jooksul saada ligipääsu Krediidipanga pangasaladuseks olevatele andmetele. See ei õnnestunud ainult tänu Krediidipanga juhatuse vastuseisule.

Kohus leidis, et Krediidipanga nõukogu, mille viiest liikmest neli olid Moskva Panga töötajad, tegevus toimus Moskva Panga huvides ning et Moskva Pank avaldas pangasaladuse avaldamiseks erineval viisil survet Krediidipanga töötajatele ja juhatuse liikmetele.

Lisaks luges kohus tõendatuks, et Moskva Pank tegi Krediidipanga vastaseks tegevuseks koostööd kriminaalkorras süüdi mõistetud Oleg Smoli ja Indrek Põdraga ning kasutas Oneid ligipääsu saamiseks Krediidipanga pangasaladusele.

Kohus luges tõendatuks ka selle, et Moskva Panga asepresident Mihhail Kuzovlev ähvardas koostööst keeldumise tõttu ära rikkuda Andrus Kluge elu.

 

 

Hetkel kuum