Äripäev • 28. oktoober 2015 kell 11:33

Kahtlustus: politseinikud kauplesid riiklike dokumentidega

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus  Foto: Andres Haabu

Politsei pidas eile kinni 12 inimest, keda kahtlustatakse ebaseaduslikult riiklike dokumentide hankimises. Kahtlustus esitati ka neljale politsei- ja piirivalveameti töötajale.

Politsei pidas eile kinni 12 inimest, keda kahtlustatakse ebaseaduslikul teel riiklike dokumentide saamiseks eelduste loomises. Neist 11 on esitatud kahtlustus kuritegelikku rühmitusse kuulumises.

Kahtlustus esitati ka neljale politsei- ja piirivalveameti töötajale, kes olid eeluurimise andmetel ühendusse värvatud isikut tõendavate dokumentide, elamislubade ja kodakondsusega seotud dokumentide hankimiseks.

Seni eeluurimisel kogutud andmete järgi said tellijad kahtlustatavate kaudu erinevaid riiklikke dokumente, sealhulgas haridust tõendavaid dokumente, keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente, arstitõendeid. Selleks kasutati muu hulgas võltsimist, valeandmete esitamist ning valeidentiteediga esinenud kaasosalisi.

Politsei- ja piirivalveameti töötajad ei olnud kahtlustuse järgi tegevuse organiseerijate seas, kuid väljastasid altkäemaksu eest infot esitatud taotluste kohta, tegid päringuid andmebaasidesse, võtsid valeandmetega taotlusi vastu ja väljastasid nende alusel dokumente. Kahtlustuse saanud ametnikest kaks on teenindussaali töötajad ning kaks on spetsialistid. 

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul ilmestavad seni kogutud tõendid, et kahtlustatavad olid oma tegevust väga ulatuslikult konspireerinud, kasutades kõikvõimalikke võtteid, et varjata ebaseaduslikku tegevust ning enda jälgi. „Igal kahtlustataval oli selles ahelas oma kindel roll ning tähtsus,“ sõnas Evestus. 

Kohtueelset menetlust läbi viiva PPA sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra ütles, et kuritegeliku skeemi avastamiseni jõuti sisekontrollibüroo poolt teabe kogumise ja analüüsi tulemusena. "Kriminaalmenetlus on kestnud ligi kuus kuud, mille käigus on uurijad tõendeid kogunud peamiselt jälitustegevusega. Eilsed kinnipidamised, läbiotsimised ja ülekuulamised olid esimesed avalikud menetlustoimingud ning tõendite kogumine jätkub," ütles Vahtra.

Kriminaalmenetluse käigus on seni tuvastatud kümneid kuriteoepisoode.

Prokuratuur taotleb täna kohtult ühe kinnipeetu, 65aastase naise, vahistamist. Teda kahtlustatakse muuhulgas kuritegeliku ühenduse loomises, selle juhtimises ja sinna liikmete värbamises.

Hetkel kuum