Äripäev • 23. november 2015 kell 11:33

Reinsalu tahab muuta presidendi valimise seadust

Reinsalu tahab muuta presidendi valimise seadust  Foto: Eiko Kink

Justiitsministeerium saatis riigikogu põhiseaduskomisjonile kirja, milles tegi ettepaneku muuta vabariigi presidendi valimise seadust nii, et presidendikandidaatidele jääks rohkem aega debatiks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu leiab, et esiteks tuleks seadusega täpsustada esimeste hääletusvoorude toimumise aega. Praegu seab põhiseadus hääletusvoorudele piirid, et riigikogus toimuvate valimiste puhul toimub teine hääletusvoor esimesele hääletuvoorule järgneval päeval ja kolmas hääletusvoor teise hääletusvooruga samal päeval.

Valimiskogus toimuvate valimiste puhul toimub teine hääletusvoor esimese hääletusvooruga samal päeval. Samas puuduvad põhiseaduses nõuded esimese hääletusvooru toimumise aja kohta. Seda nii riigikogus kui valimiskogus valimiste puhul.

„Näiteks võiks esimene hääletusvoor riigikogus toimuda varemalt 60 päeva enne presidendi ametiaja lõppemist, et pikendada kandidaatide ülesseadmiseks ja registreerimiseks esitamise aega, mis annaks kandidaatidele võimaluse oma seisukohti laiemalt tutvustada ja neid kaitsta,“ ütles Reinsalu.

Praegune kandidaatide registreerimise kord võimaldab kandidaatidel end ja oma programmi tutvustada vaid ühe päeva jooksul, mis Reinsalu sõnul on ilmselgelt tugevaimate argumentide väljaselgitamiseks ebapiisav. Minimaalseks võimalikuks argumentide esitamise ning nende kaitsmiseks vajalike väitluste toimumise ajaliseks perspektiiviks saab pidada kahte nädalat. Sel juhul saab toimuda valimisdebatt ka valmiskogus toimuvate valimiste eel.

Kui kavandatakse muuta kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaegasid, siis tuleb muuta ka kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja valimise aega. Ehk teisisõnu, peab kohaliku omavalitsuse volikogu valima oma esindaja hiljemalt 25. päeval enne presidendi valimiskogus valimise päeva.

Hetkel kuum