Äripäev • 2. detsember 2015 kell 4:00

Ettevõtjate uuring: seis on habras

Siseriiklik müük kasvab, investeeringute mahtu ei pea vähendama ning eksport kogub hoogu, usuvad ettevõtjad.  Foto: Andras Kralla

Ettevõtjate järgmise aasta ootused on kõrged – siseriiklik müük kasvab, investeeringute mahtu ei pea vähendama ning eksport kogub hoogu, segub kaubanduskoja uuringust.

Suurimaks murekohaks peavad ettevõtjad keerulist majanduspoliitilist olukorda ning kvalifitseeritud tööjõu puudust. "Töötajate puudus kimbutab paljusid ettevõtjaid, eriti tehnoloogiavaldkonnas. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ettevõtjad on järgmise aasta suhtes pigem positiivsed," sõnas kaubanduskoja poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juht Marko Udras.

Ligi pooled vastajatest olid seisukohal, et olulisi muudatusi paremuse või halvemuse suunas majanduskeskkonnas ei toimu. Samas on üle kolmandik vastajatest pessimistlikumalt meelestatud – nende hinnangul muutub majanduskeskkond uuel aastal ebasoodsamaks. Vaid 15% ettevõtjatest prognoosis, et üldine majanduskeskkond paraneb.

Euroopa küsitluse tulemuste kokkuvõttes märgiti, et majandus taastub, kuid aeglaselt ning usaldus tuleviku suhtes on veel üsna habras. Sisetarbimise poolest on ootused üsna positiivsed, eriti just Hispaania, Portugali ja Rumeenia ettevõtete seas. Ekspordi poolest ollakse samuti pigem positiivsed ja oodatakse pigem kasvu kui langust. Selles vallas on suur edasiminek olnud Portugalil ja Lätil. Kui enamik riike usub tööhõive paranemisse, siis näiteks Itaalia ootused on selles arvestuses pigem negatiivsed. Slovakkia, Sloveenia, Eesti ja Ungari ettevõtjate kindlustunne majandusolukorra suhtes on pigem murelik.

Kaubanduskoja küsitluse eesmärk oli teada saada, milliseks prognoosivad ettevõtjad oma järgmist aastat. Küsiti siseriikliku müügi, ekspordi, töötajate arvu, investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

Küsitlus on üks osa iga-aastasest Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni uuringust. Küsitlusele vastas ligi 60 000 Euroopa ettevõtjat, Eestist osales küsitluses 232 ettevõtjat.

Hetkel kuum