Äripäev • 21 jaanuar 2016

Pank soovitab ehitajatel rahasüstid varem ära teha

Teetööd  Foto: Raul Mee

Nafta ülimadal hind tõenäoliselt enam väga palju allapoole ei saa minna, mistõttu soovitab Swedbanki ehitussektori juht Rene Zibo ettevõtjail kaaluda plaanitud investeeringud varem ära teha, teatas Swedbank

Zibo soovitab nii riigil kui ka ettevõtjail arvestada, et kuna nii toornafta kui ka naftaproduktide (sh bituumen) hind on varasemate aastatega võrreldes ülimadalal tasemel, siis ruum edasiseks languseks on oluliselt väiksem kui edasiseks tõusuks. „Põhi ei pruugi küll veel käes olla, aga kindlasti peaks kaaluma, kas teha investeeringud, mis nagunii kavas, hoopis varem ära,“ ütles Zibo.

Suurim teedeehituse ja -hoolduse tellija Eestis on maanteeamet, kes on enda kanda võtnud ka bituumeni hinna muutuse riski. „Seda enam on põhjust kaaluda toorme hinna tulevikukokkuleppeid, kuna üldjuhul on teada ja ennustatavad tulevaste tööde mahud,“ rõhutas Zibo. „Hinnanguliselt annab suurima efekti olemasolevate teede parendamine ehk asfalteerimine, kuna uute teede ehituses on bituumeni hinna osatähtsus väiksem.“

Sama kehtib Zibo sõnul ka muude toormete, ennekõike metallide kohta. „Kui meil on nägemus ja arusaam tulevaste ressursi- ja toormemahukate rajatiste kohta (näiteks sillad), siis ilmselt on järgnev aasta õige aeg toormete hind n-ö lukku lüüa. Pangana näeme, et praeguse soodsa olukorra ärakasutamine tulevikus planeeritavates projektides võiks olla täiesti teostatav ning anda märkimisväärse kuluefektiivsuse.“

Hetkel kuum