24. jaanuar 2016
Jaga lugu:

Hea töö ei anna häbeneda

Mahetoitu müüva OÜ Loodusvägi tegevjuhi Ahto Vegmanni sõnul soovib üha enam partnereid ning kliente teada ettevõtte telgitagustest tegemistest, langetades oma valiku vastutustundlikust käitumisest lähtuvalt.   Foto: Eiko Kink

Tunnustatud vastutustundlik ja jätkusuutlik äritegevus annab äris eeliseid – alustades motiveeritumatest töötajatest ja lihtsamast personalivärbamisest kuni hõlpsama eksporditurgude vallutamiseni.

Osalejad väärivad riiklikku tunnustust

Kristiina Esop, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht

Vastutustundliku ettevõtluse indeks on Eestis ainulaadne, põhjalikul küsimustikul baseeruv tööriist, mille abil saab kaardistada ja hinnata igapäevaseid tegevusi ümbritseva keskkonna suhtes.

Paljudele Eesti juhtidele on ammu teada äritegemise viisid, mis ei toeta pikaajalist arengut – ebaturvaline töökeskkond või negatiivsed suhted klientide ja koostööpartneritega.

Mitmed indeksis osalenud on saanud analüüsist tõuke muuta oma äritegevuste negatiivsed mõjud  arenguvõimaluseks, eesmärgiga suurendada pikas plaanis ettevõtte kasumit ja tagada ettevõtte püsimajäämine.

SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juhi Eerika Vaikmäe-Koidu sõnul on SEB, kes on Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil osalenud mitu aastat, saanud sealt konstruktiivset tagasisidet, mis on aidanud edasi arendada panga jätkusuutlikkuse strateegiat.

“Meie kogemus on, et kliendid eelistavad neid tooteid ja teenuseid, millel on positiivne mõju ühiskonnas laiemalt,” ütles Vaikmäe-Koit. “Usume, et vastutustundlikkus organisatsiooni sees tagab mitmekesisema ja innovaatilisema töökeskkonna, mille boonuseks on ka motiveeritumad töötajad ning rahulolevamad kliendid. Lisaks ütleb meie kogemus, et vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtte kuvand aitab meil leida uusi ja säravaid talente,” kiitus Vaikmäe-Koit.

Advokaadibüroo LMP juhtivpartneri Keijo Lindebergi sõnul on ettevõte enim panustanud töötajasõbraliku töökeskkonna arendamisse. “Meie häid töötingimusi kinnitavad nii töötajad kui ka advokaadibüroos praktikal käivad üliõpilased,” märkis Lindeberg.

“Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil osalemine ja märgise saamine on meie jaoks kui kinnitus, et oleme liikunud õiges suunas ja saavutanud tööandjana hea ja usaldusväärse maine,” lisas ta. Seda tõestab advokaadibürooga liituda soovivate töötajate ja praktikale kandideerijate suurenev arv.Avab tee välisturule

OÜ Loodusvägi tegevjuhi Ahto Vegmanni sõnul on vastutustundlik ettevõtlus olnud välisturgudel tähtsaks teemaks aastakümneid ning mida aasta edasi, seda enam mõistavad ka Eesti ettevõtted selle potentsiaali oma ärimudelis. “Üha enam partnereid ning ka kliente soovib teada ettevõtte telgitagustest tegemistest ning langetavad oma valiku just ettevõtte vastutustundlikust käitumisest lähtuvalt.”

Indeksi kuldtaseme märgis on Vegmanni sõnul ettevõtte jaoks hea kommunikatsiooniinstrument, mis näitab, et igas valdkonnas on antud endast parim. “Märgis peegeldab meie põhiväärtusi ja on järjest enam meie välisturgude koostööpartneritele kvaliteedimärgiseks,” lausus Vegmann. “Ettevõtetele, kes ei ole ekspordi turgudel veel laialt populaarsust kogunud, aitab märgis uute kliendisuhete loomisel kindlasti usaldusväärsust tõsta.”

Ka Viru Keemia Grupis on vastutustundliku ettevõtluse teema aktuaalne. “Käsitleme seda ärifilosoofia lahutamatu osana,” ütles ettevõtte juhatuse esimees Ahti Asmann. “Meil on hea meel, et meie panust ja arengut on märgatud ja viis aastat järjest tunnustatud vastutustundliku ettevõtte märgisega.” 

Aitab tõhusamalt värvata

CV Keskus turundusjuht Henry Auväärt 

Väheneva tööjõupuuduse ees seisavad pea kõik Euroopa riigid, sealhulgas ka Eesti. Hiljutine Palgainfo Agentuuri tööturu-uuring näitas, et 2/3 tööandjatest tunnetab tööjõupuudust ning aktiivsete tööpakkumiste arv oli möödunud aastal CV Keskuse tööportaalis rekordiliselt suur.

Samas väitis koguni 68% uuringus osalenud tööotsijatest, et ei ole märganud sobivaid tööpakkumisi. See näitab, et sobivate kandidaatideni jõudmise nimel peavad Eesti tööandjad muutma aastatepikkusi suundumusi, arvestades ka personaliotsingutes nüüd märksa enam sihtrühma ehk tööotsijate soovide ja väärtushinnangutega.

Praegune olukord tööturul on enneolematu – ühelt poolt ei ole mitte kunagi varem pidanud tööandjad tegema sedavõrd suuri muutusi värbamisprotsessides ning teisalt on tööturule sisenenud uued põlvkonnad, kes hindavad tööandjate juures teistsuguseid omadusi kui vanemad generatsioonid. Noored ei soovi enam ilma missioonitundeta ühel ja samal ametikohal kümneid aastaid töötada ning keskmine tööstaaž on langenud kahele aastale.

Uuringud näitavad, et tööturule siseneva generatsiooni jaoks ongi töökoha valikul oluline oma potentsiaali rakendamine, ettevõtte vastutustundlikkus ümbritseva keskkonna suhtes ja tööandja hea maine. Tööandja maine olulisust on uurinud tööandja turunduse agentuur Brandem. Uuringute järgi mõjutab tööandja mainet peale hea tasustamise ka töötajate tunne, et neid väärtustatakse.

Kinnitust leidis ka, et hea mainega tööandjatel on mitu korda odavam korraldada värbamist ja lojaalsete töötajate osakaal on hea mainega tööandjatel kolm korda suurem. Seega tööandja, kelle eesmärgid, väärtused ja ettevõtlusstiil ühtivad noore spetsialisti väärtustega, suudab värvata ja hoida parimaid töötajad.

Eelmisest aastast alates saavad Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil edukalt osalenud ettevõtted kuvada indeksi märgist oma CV Keskuse portaalis olevate töökuulutuste juures. See võimaldab vastutustundlikel ettevõtetel sarnaste väärtuste ja missioonitundega spetsialistide jaoks veelgi paremini tööturul silma paista, mis on üks samm tööturu trendidega kohanemise teel.

Tehakse rohkem, kui küsitakse

Asmann tunnistas, et see on indikatsioon selle kohta, et organisatsiooni panus riigi majandusse, sotsiaalellu, keskkonda ja põlevkivitööstuse pidevasse arengusse on märgatav ja vajalik. “Teame oma kogemustest ka seda, et äri ajamine vastutustundliku ettevõtluse printsiipide järgi ja pikaajaline visioon on need kriteeriumid, mille alusel tehakse rahvusvahelisi finantseerimisotsuseid,” lausus ta.

“Ettevõtte arenguks ja eristumiseks peab praegu tegema rohkem, kui küsitakse, ning kogukonda ja tulevikku investeerimine annab ettevõttele ühel hetkel vilju ja aitab hoopis teisele tasemele jõuda.”

Aitab kliente leida

OÜ Villapai asutaja Iti Pällini sõnul on ta varem töötanud MTÜdes ning tegelenud filantroopia valdkonnaga. “Kui lõin oma ettevõtte, siis tundus loomulik, et saan enda maailmavaatest ja väärtustest lähtuvalt tegeleda ainult vastutustundliku ettevõtlusega. Teisiti ettevõtte rajamine ei tulnud mõttessegi,” lausus ta.

Kuna ettevõte on orgaaniliselt vastutustundliku tegevusega seotud, ei saa Pällini sõnul täpselt öelda, milline on sellest saadav konkreetne kasu.  “Kogu kasu tulebki sellepärast, et teeme just sellist asja,” usub ta.

Foorumiga liitumine on juurde toonud positiivset tähelepanu. “Oleme saanud osaleda põnevatel aruteludel, konverentsidel ning seminaridel,” selgitas Pällin. “Mikroettevõtted tegutsevad sageli oma väikeses mullis ja vahel on väga motiveeriv ning põnev istuda ühe laua taga inimestega erinevatest valdkondadest ning näha natuke suuremat pilti. Raputab igapäevasest rahmeldamisest välja.”

Foorumis osalemine aitab paremini suunda hoida ning häid ideid koguda, mida ühel või teisel viisil saab ettevõttes kasutada, lisas ta. Ka koostööpartnerid ja inimesed, kes ettevõtte heaks töötavad, hindavad samu väärtusi. “Enamasti tehaksegi meiega koostööd just meie väärtuste pärast,” märkis Pällin.

Ka Villapai kliendid on ettevõtte klientideks just sellepärast. “Meie poole pöördutakse, kui soovitakse alternatiivi. Meie puhul siis keskkonna- ja kogukonnateadlikke tooteid väikelastega peredele,” rääkis Pällin.

Allakäik algab kõlbelisest kriisist

1Office'i tegevjuhi Ragnar Everesti sõnul on neil Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eestvedajatega hea kontakt. Kui saadi ettepanek liituda, oli peamine motivatsioon selle puhul usk, et ettevõtte kasvades muutub aina olulisemaks ühiskonna arengusse panustamine. “Ei saa olla õnnelik, kui teised su kõrval on õnnetud!”

Everesti sõnul on siirdeühiskonna segapudrus meie avalikus ruumis esimese kursuse tudengi tasemel eksiarvamusi tõe pähe levitatud. “Meile on aga selge, et ühiskond ei pea vastama majanduse ootustele, majandus peab vastama ühiskonna vajadustele, märkis Everest, kelle sõnul algab allakäik kõlbelisest kriisist.

Nii ettevõtte kui ka ühiskonna puhul. “Kõrgete moraalinormide järgi käitumine annab kindlustunde meie inimestele ja klientidele. Meil on pikaajalised sihid Euroopas laienemiseks, sellel sihil olles ei saa päevapõhiseid otsuseid teha.”

Foorumiga liitumise järel on Everesti sõnul ettevõte informeeritum erinevatest praktikatest – vastutustundliku tegevuse alused olid juba varem paika loksunud juhtkonna väärtuste näol. “Meie vastutustundlik tegevus ei olnud sõnastatud väikeettevõtte faasi läbimisel. Keskmise suurusega ettevõtteks saamisel hakkas juhtkond igapäevatöö kõrvalt mõtlema laiemate küsimuste peale,” selgitas Everest.

“Selle käigus oleme mõtestanud, kuidas ettevõtet väärtuspõhiselt juhtida. Meil on kolm lihtsat baasväärtust – inimlikkus, professionaalsus ja meeskondlikkus,” rääkis Everest, kelle sõnul ei küsita kogu aeg endilt, millist kasu vastutustundlikkusest saadakse. “See on ebavajalik, eriti kui ettevõtte majandustulemused näitavad valitud tee õigsust.”Töötajad räägivad tööandjast ülivõrdes

Everesti sõnul on väärtuste keskel olles märgatavaid muudatusi raske tajuda. “Ühel hetkel lihtsalt üllatud, kui tiimi lisandunud töötajad räägivad ülivõrdes sellest, kuidas nad tunnevad end inimesena meie ettevõttes väärtustatuna,” märkis ta.

Nähtavamaks muudatuseks on aina täpsemad praktikad erinevates olukordades väärtuste järgi käitumiseks. “Näiteks ei teeninda me isikuid, kes ebaviisakalt kohtlevad meie inimesi, me ei aita kaasa moraalselt küsitavatele tegevustele ja meile on oluline töötajate arengut toetava turvalise keskkonna hoidmine,” loetles Everest. Teenusettevõtte töötajasõbralikkus peegeldub tema sõnul klientide nägudel. “Meie juurde jäävad pidama inimesed, kes hindavad inimlikku ja lugupidavat suhtumist neisse kui isiksustesse.”

Everest lisas, et kliendirahulolu uuringuid on veel liiga vähe tehtud, et täpsemalt öelda, mida ja kuidas märgatakse ning hinnatakse. Samuti pole erinevuste rõhutamine turundus- ja müügiprotsessidesse veel integreeritud. “Kliendisuhteid aitab luua ja hoida väärtuspildi ühtelangemine, mille parim näide on see, kui klient meie teenuseid müüb meie eest,” nentis ta.

Vastutustundlik ettevõtlus

Majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutuse mõõtmete vabatahtlik integreerimine ettevõtte juhtimisse ja tegevusse, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

Läbib kõiki ettevõtte funktsioone, alates personali- ja finantsjuhtimisest kuni turunduse ja tootearenduseni.

Kasutatakse ka sõnaühendeid ettevõtte ühiskondlik vastutus ja jätkusuutlik ettevõtlus.

Tänavused vastutustundlikumad ettevõtted

MikroettevõttedKuldtaseLoodusvägi OÜ, toiduainetööstusUuskasutus MTÜ, kasutatud kaupade vastuvõtt ja ringlusesse saatmine, jaekaubandusVillapai OÜ, tootmine, jae- ja hulgikaubandusHõbetaseAdvokaadibüroo ALTERNA OÜ, juriidilinenõustamine    Koidulapark Hotell OÜ, majutusPagar Võtaks OÜ, toiduainetööstusPAKRI Teadus-ja Tööstuspark OÜ, ettevõtetetugiteenused, renditeenusedPuhas Eesti Loodus OÜ (Sõsar), mahe- ja loodus­kosmeetikaSpeakSmart OÜ, koolitus ja konsultatsioonSüvahavva Loodustalu OÜ, toiduainetööstusPronkstaseAdvokaadibüroo LMP OÜ, juriidiline nõustamine

Väike- ja keskmise suurusega ning suured ettevõtted     KuldtaseABB AS, tootmineEesti Energia AS, energeetikaEricsson Eesti AS Tallinna tehas, tootmineISS Eesti AS, kinnisvara korrashoidManpower OÜ, personaliteenusedTallinna Vesi AS, kommunaalmajandusTallinna Lennujaam AS, lennundusSwedbank AS, finantsvahendusHõbetaseBaltCap AS, valdusfirmaCoca-Cola HBC Eesti AS, toiduainetööstusDanske Bank A/S Eesti filiaal, finantsvahendusDHL Estonia AS, transportDimedium AS, veterinaartoodete müükDPD Eesti AS, transportG4S Eesti AS, turvateenusHumana Sorteerimiskeskus OÜ, jaekaubandusMicrosoft Estonia OÜ, infotehnoloogiaRagn-Sells AS, jäätmekäitlusRiigi Kinnisvara AS, kinnisvaraSaku Õlletehase AS, toiduainetööstusSEB Pank AS, finantsvahendusToyota Baltic AS, hulgikaubandusVestman Energia AS, maa haldamine jaenergiainvesteeringudWendre AS, tekstiilitööstusPronkstaseEastman Specialties OÜ, keemiatööstusEesti  AGA AS, keemiatööstusEesti Post AS (Omniva), infologistikaEnics Eesti AS, tööstuselektroonika tootmisteenusedkeskkonnaministeerium, avalik haldus, osalemisel arvestati ka avaliku sektori esitatud ankeete.Kliinik32 OÜ, meditsiinKonekesko Eesti AS, masinate ja seadmete müükLux Express Estonia AS, reisijateveduNordea Bank AB Eesti Filiaal, finantsvahendusSaint-Gobain Glass Estonia SE, tootmineTREV-2 Grupp AS, taristuehitus- ja hooleViru Keemia Grupp AS, keemiatööstus

 Loe pikemalt 25. jaanuari Juhtimise kuukirjast.

Autor: Mari Valgepea, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kommunikatsioonijuht Marge Männistu, kaasautor

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum