Äripäev • 27. jaanuar 2016 kell 11:10

Riik võttis aktsiisid ja kütusepetised ette

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse väljatöötamiskavatsuse.  Foto: Raul Mee

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse väljatöötamiskavatsuse, kus käsitletakse ettevaatavat aktsiisipoliitikat ning meetmeid võitluses kütusepettustega.

Dokumendis tutvustatakse nelja teemat. Esmalt kaalutakse võimalusi gaasilistele kütustele pikemalt ettevaatava aktsiisipoliitika loomiseks. Tulevikus soovib rahandusministeerium maksustamisel rohkem arvestada kütuse energiasisaldust ja keskkonnamõju.  

Teiseks plaanitakse võitluses kütusepettustega lihtsustada mootorikütusena kasutatava raske kütteõli ja põlevkivikütteõli maksustamist nii, et juhul kui kõnealuseid kütuseid kasutatakse mootoris, rakendatakse automaatselt diislikütuse aktsiisimäära.

Kolmandaks on plaan muuta energiatoodete aktsiisivabastuse luba kohustuslikuks mitte ainult aktsiisivaba soetuse, vaid ka kasutamise ja ladustamise puhul.

Neljandaks, kontrolli tõhustamiseks tuleks vedela põlevaine tootmine üle viia aktsiisilattu juhul, kui lõpptoote ühe komponendina kasutatakse aktsiisiga maksustamisele kuuluvat kütust (nt bensiini, diislikütust, rasket kütteõli). See lihtsustab tööd ja kaotab topeltmaksustamise võimaluse.

Veel palub rahandusministeerium keskkonnaministeeriumil koostöös majandusministeeriumiga hinnata, kas emulsioonkütuste laiem kasutuselevõtt aitab märkimisväärselt vähendada õhuheitmeid võrreldes fossiilkütuste põletamisega või tõsta kütuse kvaliteeti, ning hinnata, kas sellel on Eestis perspektiivi.

Hetkel kuum