Äripäev • 1. veebruar 2016 kell 11:22

Maa-amet annab aru: kuidas riik mullu maad müüs

Mullu müüdi kõige enam riigimaad Harjumaal, kus oli enampakkumisel 152 kinnistut kogupindalaga 459 ha, mis moodustas 15% kõigist müügis olnud kinnistutest.   Foto: Raul Mee

Maa-amet müüs eelmisel aastal enampakkumisel 995 kinnisasja ning sõlmis 599 kinnisasja eraomandisse võõrandamise lepingut. Kokku võõrandas amet 2653 hektarit maad, millest laekus riigieelarvesse 9,99 miljonit eurot, teatas amet.

Kõige enam müüdi riigimaad Harjumaal, kus oli enampakkumisel 152 kinnistut kogupindalaga 459 ha, mis moodustas 15% kõigist müügis olnud kinnistutest. Kõige vähem riigimaad müüdi Hiiu maakonnas - 8 kinnistut kogupindalaga 23 ha.

Kõige enam oli müügis maatulundusmaad – 700 kinnisasja kogupindalaga 3908 ha. Keskmine müügis olnud maatulundusmaa oli 5,58 ha suurune, pakkumisi tehti 73% müügis olnud maatulundusmaa kinnisasjale. Kõige edukamad olid maatulundusmaade enampakkumised Valga maakonnas, kus pakkumised tehti koguni 95% müügis olnud üksustest. Samas Ida-Viru maakonnas tehti pakkumisi üksnes pooltele müügis olnud üksustest.

Enampakkumiste alghindade kogusumma oli 6,81 miljonit eurot. Müüki suunatud maatulundusmaade keskmine alghind oli 1742 eurot/ha, keskmiseks müügihinnaks kujunes 2450 eurot/ha. Kõige kõrgemaks kujunes maatulundusmaade hind Rapla maakonnas (keskmiselt 3513 eurot/ha) ja kõige madalamaks Lääne-Viru maakonnas (keskmiselt 1195 eurot/ha).

Müügis olnud maatulundusmaadest valdava osa ehk 71% moodustasid põllumaad, ülejäänud olid metsamaa üksused. Samas olid müüki suunatud põllumaad oluliselt väiksema pindalaga kui metsamaad. Keskmine müügis olnud metsamaa üksuse pindala oli 8,2 ha ja keskmine põllumaa üksuse pindala 4,47 ha. Maatulundusmaadele tehtud pakkumiste keskmine hind oli põllumaa puhul 2162 eurot/ha ja metsamaal 2760 eurot/ha.

Muu sihtotstarbega kinnisasju müüdi:elamumaa – 192 kinnisasja, kokku 5,73 miljoni euro eest;äri- ja tootmismaa – 90 kinnisasja, kokku 4,47 miljoni euro eest;sihtotstarbeta ja sotsiaalmaa – 13 kinnisasja, kokku 1,84 miljoni eurot eest.Nende ostmiseks esitati pakkumised 62% müügis olnud üksustest.

Elamumaid oli kõige enam müügis Harjumaal (34) ja Ida-Virumaal (33), pakkumised laekusid vastavalt 24 ja 29 kinnisasja otsmiseks. Keskmiseks elamumaa hinnaks kujunes 3,8 eurot/m2. Kõige kõrgemaks kujunes elamumaa hind Harjumaal – 17,68 eurot/m2.

Äri- ja tootmismaale tehtud pakkumiste keskmine hind oli 4,2 eurot/m2 ning selliseid kinnistuid oli kõige enam (25) müügis Harjumaal. Hinnad kujunesid keskmisest kordades kõrgemaks Harjumaal – 17,9 eurot/m2.

Tänavusse riigieelarvesse on riigimaa müügist planeeritud 13 miljonit eurot.

Hetkel kuum