Äripäev • 17. veebruar 2016 kell 12:15

Eesti Panga reservkapital võib kasvada kolm korda

Eesti Panga peahoone.  Foto: Raul Mee

Rahanduskomisjon algatab täna eelnõu Eesti Panga reservkapitali suurendamiseks, mis võimaldab Eesti Pangal jätkata reservkapitali suurendamist 200 miljoni euro võrra, st 300 miljoni euroni.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer selgitas, et ettepanekuga langetada otsus reservkapitali suurendamise jätkamise kohta pöördus riigikogu poole Eesti Pank. Tulenevalt riskihinnangutest ja võrdlusest teiste Euroopa Keskpankade süsteemi kuuluvate keskpankade kapitalivarudega peab Eesti Pank vajalikuks suurendada oma kapitalipuhvreid. Eesti Panga kapitalipuhver koosneb põhikapitalist, reservkapitalist ja muudest kapitalipuhvri elementidest ning 2014. aasta seisuga on need kokku 451 miljonit eurot.

Eesti Panga seadus sätestab, et reservkapitali võrdsustumisel põhikapitaliga otsustab riigikogu, kas selle suurendamist jätkata või mitte. Eesti Panga nõukogu otsusega panga 2014. aasta kasumi jaotamise kohta võrdsustus Eesti Panga  reservkapital Eesti Panga põhikapitaliga, mis on 100 miljonit eurot. Eesti Pank ei saa 2015. aasta kasumi jaotamise otsust teha enne Riigikogu otsust reservkapitali kohta.

Hetkel kuum