Mari Mets • 11 mai 2016

Ringkonnakohus mõistis terroriprotsessi süüdistatavad osaliselt õigeks

Harju maakohtus algas 23. novembril protsess 24aastase Ramil Khalilovi ja 30aastase Roman Manko üle, kes toetasid süüdistuse järgi Süürias tegutsevat terrorirühmitust.  Foto: Andres Haabu

Tallinna ringkonnakohus tühistas täna osaliselt maakohtus terrorismi toetamises süüdi mõistetud Ramil Khalilovi ja Roman Manko kohta tehtud otsuse ning kergendas neile mõistetud karistusi Süüriasse kolinud sõbrale raha edastamise eest.

Khalilovile mõistis kohus karistuseks kolmeaastase, Mankole kaheaastase vangistuse. Harju maakohtus mõistis nüüdseks pensionile läinud kohtunik Helve Särgava  Manko ja Khalilovi vastavalt viieks ja seitsmeks aastaks vangi. 

Sarnaselt maakohtule pidas ringkonnakohus tõendatuks Khalilovi süüd selles, et ta aitas ISISega ühinenud Abrurrahman Sazanakovit Süüriasse minekuks piletite soetamisel, kogus tema toetuseks raha ja andis talle üle umbes 500 eurot.

Manko süüd pidas kohus tõendatuks selles, et ta andis Sazanakovi toetuseks kahel korral raha: ühel korral umbkaudu 400 ning teisel korral umbkaudu 200 eurot. Samuti püüdis ta Sazanakovi palvel leida talle veel rahalisi toetajaid.

Khalilovi mõistis ringkonnakohus õigeks terrorikuriteole vaimse kaasabi osutamise süüdistuses, sest kinnitust ei leidnud väide, nagu oleks Khalilov väljendanud eri internetikanalites pidevat heakskiitu ja poolehoidu Sazanakovi elulaadile terroristliku ühenduse liikmena.

Manko mõisteti ringkonnakohus õigeks ühes Sazanakovile raha edastamise katses.

Kuna maakohtu otsuses esile toodud asjaolud olid kõik sellised, mis näitasid Khalilovi ja Manko süü väiksust ja iseloomustasid neid positiivselt, pidas ringkonnakohus maakohtu mõistetud karistusi põhjendamatult rasketeks.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et nii Khalilovi kui ka Manko süüd tuleb pidada pigem väikeseks. Mõlema süüdistatava puhul arvestas ringkonnakohus, et Sazanakovi toetuseks mõeldud summad olid suhteliselt väikesed.

Khalilovi süüd pidas ringkonnakohus Manko omast suuremaks, sest just tema korraldas Sazanakovi toetamist.

Harju maakohus mõistis 12. jaanuari 2016 otsusega Ramil Khalilovi süüdi terroristlikusse ühendusse kuulumisele kaasaaitamises ja selle rahastamises ning määras liitkaristuseks seitse aastat vangistust. Roman Manko mõisteti süüdi terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamises ja toetamises ning maakohus määras karistuseks viis aastat vangistust.

Ringkonnakohtu otsuse saab edasi kaevata 30 päeva jooksul. 

Hetkel kuum