Kristel Härma • 5. juuli 2016 kell 15:15

Pool miljardit eurot ootab jagamist

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther Oettinger näeb küberjulgeoleku toetamise lepet suure sammuna küberjulgeolekualases koostöös.  Foto: EPA

Turvalahendusi välja töötavatel firmadel on võimalus saada osa Euroopa Liidu jagatavast pea poolest miljardist eurost.

Euroopa Liit investeerib esialgu 450 miljonit eurot, et liikmesriigid teeksid koostööd küberturvalisuse ettevõtete ja teadlastega. See peaks aitama Euroopal paremini toime tulla küberrünnakutega ja muutma küberturvalisuse sektori konkurentsivõimelisemaks. Koos vastloodud Euroopa Küberturvalisuse Organisatsiooni panusega peaks 2020. aastaks jõudma investeeringute kogusumma 1,8 miljardi euroni.

„Tänase kokkuleppega saavad Euroopa küberturvalisuse firmad olulise rahalise vahendi, et maailmaturul mõjukamaks kasvada ning omavahelist koostööd arendada,“ ütles küberturvalisusega tegeleva ettevõtte Guardtime asepresident Martin Ruubel, kelle ettevõte kuulub Euroopa Küberturvalisuse Organisatsiooni asutajaliikmete sekka.

Ettevõtetele ja teadusasutustele jagatava rahaga tahetakse soodustada küberturvalisuse lahenduste loomist näiteks energeetika, tervishoiu, transpordi- ja finantssektoris. "Kutsume liikmesriike ja kõiki küberjulgeoleku üksusi üles koostööd tugevdama ning teadmisi, teavet ja eksperdioskusi koondama, et parandada Euroopa kübervastupidavusvõimet. Täna tööstusega allkirjastatud teed näitava küberjulgeolekualase partnerlusega oleme astunud suure sammu edasi,“ ütles Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther Oettinger.

Hetkel kuum