Äripäev • 22. september 2016 kell 8:11

Töövaidluse lahendamise seadus saab olulisi täiendusi

Töövaidluse lahendamise seadus saab olulisi täiendusi.  Foto: Erik Prozes

Sotsiaalministeerium on välja töötanud töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, et lahendada kehtivas individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses esinevad tõlgendamise ja rakendamise probleemid.

Eelnõu eesmärk on luua ühtne ja kaasaegne normistik, et tagada lihtne, kiire, odav ning õiglane kohtuväline töövaidluste lahendamine. Muudatused mõjutavad eelkõige tööandjaid, kes võivad potentsiaalselt kokku puutuda töövaidluste ja nende lahendamisega töövaidluskomisjonis.

Millised on olulisemad muudatused?

Eelnõu jõustumisel saab töövaidluskomisjoni poole pöörduda lisaks töölepingust tulenevatele vaidlustele ka muude töösuhtest tulenevate vaidlustega, näiteks seoses tööohutuse- või tervishoiuga.Pikeneb avalduse läbivaatamise aeg ühelt kuult 45 päevale.Kaotatakse esitatava rahalise nõude piirmäär. See tähendab, et edaspidi saab töövaidluskomisjoni poole pöörduda ka suurema nõudega kui 10 000 eurot.Kuni 3200 euro suuruseid rahalisi nõudeid hakatakse lahendama kirjalikus menetluses.Samaliigilisi nõudeid saab liita. Näiteks kui tööandja esitab avalduse korraga mitme töötaja vastu, siis menetletakse neid koos.Regulatsiooni täpsustatakse, et juhul, kui töötaja töökoht on välisriigis, siis tuleb esitada avaldus tööandja asu- või elukohajärgsele töövaidluskomisjonile.Poolte kokkuleppel ja komisjoni nõusolekul võib istungit läbi viia ja tõendeid esitada ka muus keeles, näiteks vene keeles.Võimaldatakse töövaidluskomisjoni pöördumisel valida ka lepitusmenetlus töövaidluskomisjoni juhataja vahendusel. Eelduseks on, et poolte vahel on juba vastavasisuline kokkulepe olemas.

Muudatused on plaanis jõustada tuleva aasta 1. juulil, kuid veel on ettevõtjatel võimalus teha ettepanekuid ja avaldada muudatuste kohta arvamust. Kaubandus-tööstuskoda ootab hiljemalt 3. oktoobrini ettevõtjatelt tagasisidet, et selle põhjal koostada koja seisukoht, mis saadetakse edasi sotsiaalministeeriumile.

 

Hetkel kuum