Äripäev • 15. detsember 2016 kell 9:52

Kaubanduskoda: riigikogu kaasas huvigruppe näiliselt

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esimees Toomas Luman.  Foto: Raul Mee

Ettevõtjate esindusorgan Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatis riigikogu rahanduskomisjonile oma arvamuse seoses plaanitavate maksumuudatustega.

Komisjon jättis ettevõtjate suurimale esindusorganisatsioonile oma arvamuse avaldamiseks ühe tööpäeva, mis on organisatsiooni hinnangul lihtsalt formaalsus ega käi kokku hea õigusloome tava ja avatud valitsemise põhimõtetega.

Kaubandus-tööstuskoja arvamus maksumuudatuste kohta

Kaubanduskoja hinnangul on sotsiaalmaksu määra langetamise kehtetuks tunnistamine paari nädalase etteteatamise tähtajaga suures vastuolus maksukorralduse seadusega ning põhiseadusest tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega. Maksuseaduse ning selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt kuus kuud. Tuletame meelde, et see põhimõte viidi seadusesse ettevõtjate ühispöördumisest kantuna ning annab ettevõtjaile ja ka teistele ühiskonnagruppidele kindluse, et maksuõiguses valitseb stabiilsus vähemalt kuuekuulise etteteatamisajaga. Ettevõtjad ootavad riigilt tööjõumaksude vähendamist ja seda mitte ainult 0,5% või 1% võrra, vaid tulevikus võimalusel oluliselt suuremas ulatuses. Lisaks on OECD Eesti 2015. aasta majandusülevaates andnud soovituse vähendada tööjõumakse.Meie arvates peaks eelnõust välja võtma maagaasi aktsiisimäära tõstvad punktid, sest see vähendab maagaasi kasutavate tööstusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.Tegime ettepaneku sõiduki registreerimistasu suurendamise muudatusettepanek ja sellega kaasnevad mõjud põhjalikumalt läbi analüüsida, sest praegusel juhul ei ole võimalik muudatusi sisuliselt hinnata. Õnneks on rahanduskomisjon jõudnud samasugusele arvamusele ja hetkel on see eelnõust välja võetud.Kaubanduskoda ei pea õigeks, et nii olulisi ettevõtluskeskkonda puudutavaid muudatusi menetletakse õigusriigi põhimõtteid eirates. Leiame, et eelnõu muudatusettepanekud on tehtud kiirustades ja puudub sisuline mõjude analüüs. Eesti majandust ja konkurentsivõimet ei tohi rikkuda mõtlematult.

Hetkel kuum