KredEx: Windoor esitas valeandmeid

Kredexi esindaja Paul Kerese sõnul tugineb Windoori hagi nende vastu lepingute alusel mis ei kehti  Foto: Andras Kralla
Kaisa Gabral • 12 jaanuar 2017

KredExi esindaja, vandeadvokaadi Paul Kerese sõnul nõuab Windoor hüvitist kehtetute lepingute alusel.

Küsimustele vastab Paul Keres.

Miks te Windooriga vaidlete ja seda kindlustusraha neile ära ei maksa?

KredEx ei vaidle. Windoor on esitanud KredExi vastu põhjendamatu hagi ja nõuab kindlustushüvitist lepingute alusel, mis ei kehti. Kaks kohtuastet on vägagi mahukate tõendite igakülgse uurimise tulemusel tuvastanud, et Windoor esitas KredExile kindlustuslepingute sõlmimise eel valeandmeid ning sellistel asjaoludel oli KredExil põhjendatud kindlustuslepingud tühistada. Kui KredEx asuks pettuse teel sõlmitud kindlustuslepinguid täitma, saadaks see kahtlemata turule väga ohtliku signaali. Praegu on juba kaks kohtuastet andnud väga selgelt mõista, et pettusele panuseid panna ei maksa.

Windoor sõlmis 2012. aastal lepingu, et valmistada Kasahstani välisministeeriumi tellimusel Astanasse hiiglasliku rahvusvahelise äri- ja konverentsihoone klaas- ja alumiiniumkonstruktsioonid. Lepingu maht oli 25 miljonit eurot. Kuna ettevõte ei suutnud kaheaastast maksetähtaega üksi pakkuda, võeti appi kaks panka.

Pankade finantseerimise eeldus oli omakorda krediidikindlustus, mis katab kahju, kui ostja jätab kas maksejõuetuse või poliitilise riski tõttu arved maksmata. Riskide maandamiseks sõlmiski Windoor krediidikindlustuslepingu KredExiga. KredEx aga tühistas lepingu, viidates et Windoor on lepingu sõlminud pettuse teel.

Mis on peamine põhjus, miks te kindlustusraha neile maksta ei taha?

Küsimus ei ole tahtmises. Kindlustushüvitist saab nõuda isik, kellel on kindlustusandjaga kehtiv leping ning selles määratletud kindlustusjuhtum on saabunud. Antud juhul saab probleem aga alguse juba sellest, et kindlustusleping sõlmiti pettuse teel ega ole enam kehtiv. Ka juhul, kui lepingud oleksid kehtivad, ei ole kindlustusjuhtum saabunud, kuna Kasahstani ostja on Windoori nõuded vaidlustanud ning Windoor on seni hoidunud oma lepingupartneri vastu nõudeid esitamast.

Kas Mailis Lintlom on avalikult valetanud? Ta ju väidab teile vastupidist.

Meie vaidlus ei keskendu Mailis Lintlomi personaalküsimusele. Asi on selles, mida Windoori esindajad tegid lepingute sõlmimise ajal. Kaks kohtuastet tuvastasid, et Windoori esindajad esitasid kindlustuskaitse saamiseks valeandmeid.

Ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse jõusse, Lintlom kavatseb Windoori vaidlusega riigikohtusse minna – olete selleks valmis?

Me oleme olnud valmis oma seisukohti kaitsma juba kaks aastat. Protsess on korduvalt veninud, kuid mitte KredExi soovil ja taotlusel.

Teil on südametunnistus puhas, pole midagi valesti teinud?

Kaks kohtuotsust on seda juba kinnitanud ja kohtute põhjendused on väga veenvad.

Hetkel kuum