• Jaga lugu:

  Keskkonnamet lasi Arvo Sarapuu väited auklikuks

  Tallinna abilinnapea Arvo SarapuuFoto: Postimees/Scanpix

  Keskkonnamet saatis vastulause eelmisel nädalal Äripäevas ilmunud loole, kus Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu kritiseerib riigi Keskkonnaametit jäätmeloa menetlemisel.

  17. märtsil ilmunud artiklist „Sarapuuga seostatud prügivedajal pole Nõmmel jäätmeveo luba“ selgub, et Tallinna linnaisade lemmikprügivedajaks kerkinud OÜ Baltic Waste Management (BWM), keda seostatakse abilinnapea Arvo Sarapuu ärihuvidega, on märtsi algusest Nõmmel jäätmeid vedanud ebaseaduslikult.
  Sarapuu väitis probleemi olevat selles, et riigi keskkonnaamet ei ole esitatud luba ettenähtud aja jooksul menetlenud ja tegelikult ei ole jäätmeloata tegutsemine probleem. Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg lükkab need väited ümber. 
  Allpool on kursiivis esitatud algses artiklis kirjutatu, millele järgneb keskkonnameti vastulause.
  BWM esitas vigase ja puuduliku jäätmeloa taotluse
  Arvo Sarapuu suunas teraviku riigi keskkonnaameti poole, öeldes, et kui BWM esitas jäätmeloa taotluse eelmise aasta 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole. Ka BWMi juhataja ning omanik Kaido Laanjärv märkis napilt, et jäätmeloa taotluse andsid nad juba novembris sisse ning millegipärast on selle menetlus veninud.
  Juhime tähelepanu, et jäätmeloa taotluse menetlusaeg on kolm kuud alates nõuetekohase jäätmeloa taotluse registreerimisest. Baltic Waste Management OÜ (edaspidi BWM) esitas 16.11.2016 puuduliku ja ebakorrektse taotluse, mis sai nõuetekohaseks alles 13. veebruaril 2017. „Seega polnud keskkonnaametil meist mitteolenevatel asjaoludel võimalik puudulikke andmeid esitavale ettevõttele varem jäätmeluba väljastada. Sisuliselt on menetlus seisnud ettevõtte puudulike dokumentide ja aeglase reageerimise tõttu,“ lausus Siilaberg.
  Taotluses tuleb esitada dokumendid selle kohta, et jäätmevedaja on hanke korras edukaks tunnistatud ning edastada töövõtuleping. Antud juhul esitas BWM töövõtulepingu, kus puudus lepingu ühe poole, Tallinna Keskkonnaameti allkiri. Samuti ei esitanud ettevõte allkirjastatud käskkirja, et just BWM tehtud pakkumus on riigihankes edukaks kuulutatud. Hiljem selgus, et esmase taotluse esitamise ajal, 16.11.2016, ei olnudki töövõtuleping veel allkirjastatud. Samuti olid esialgselt esitatud dokumentides täpsustamata süvakogumismahutite tühjendamise teenuse algus- ning lõpuaeg.
  Neli tööpäeva pärast esmase taotluse esitamist palus keskkonnaamet eelnimetatud puudused ettevõttel kõrvaldada, andes BWMile selleks aega kolm nädalat. Parandatud ja täiendatud materjalid laekusid aga alles kuus nädalat hiljem – vastus registreeriti 3. jaanuaril 2017.
  Seejärel selgus, et muudetud oli ka jäätmete käitluskohta, kuhu vedaja pidi jäätmed viima, mistõttu keskkonnaamet saatis täpsustavad küsimused ettevõttele 18. jaanuaril 2017, küsides lisainfot jäätmete vastuvõtukohtade muutmise kohta. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks oli 6. veebruar 2017, ent BWM esitas lisaandmed ja parandatud jäätmeloa taotluse alles 10. veebruaril 2017.
  Sarapuu pidanuks teatama ebaseaduslikust tegevusest
  Lisaks avaldas abilinnapea Arvo Sarapuu arvamust, et ka ilma jäätmeloata tegutsedes ei ole probleemi. „Neil on teistes piirkondades olemas luba. Selles mõttes ei ole probleemi,“ arvas Sarapuu.
  Kui ettevõttel ei ole jäätmete vedamiseks jäätmeluba, siis on see ebaseaduslik ja keelatud tegevus.
  Kui abilinnapeal Arvo Sarapuul oli vastav info ilma loata tegutsenud ettevõttest, siis oleks ta pidanud sellest teatama keskkonnainspektsiooni, kes teostab järelevalvet keskkonnanõuete täitmise üle. Jäätmeluba kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks on piirkonnapõhine. Kui BWM OÜ-l on jäätmeluba näiteks Tallinna jäätmeveopiirkonnas nr 1, siis see ei tähenda, et ta võib vedu teostada ka Nõmme linnaosa jäätmeveopiirkonnas nr 2.
  Sarapuu sõnul lubas Tallinna keskkonnaamet kontakteeruda riigi keskkonnaametiga, et see luba kiiresti välja antaks. Või siis selgitataks, miks menetlus endiselt kestab.
  Tallinna keskkonnaamet ei ole antud küsimuses riigi keskkonnaameti poole pöördunud.
  BWM jäätmeloa eelnõu on saadetud kõigile tutvumiseks 8. märtsil ning pärast eelnõu avalikustamist (22.03.2017) vaadatakse kõik laekunud ettepanekud läbi. Kui ettepanekuid ei laeku, saab riigi keskkonnaamet jäätmeloa väljastada hiljemalt 27. märtsil 2017. Enne loa väljastamist ei tohi ettevõte jäätmeid vedada Nõmme linnaosas.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Konstantin Eggert: Ukraina-Venemaa sõjalise kokkupõrke võimalus pole ammu nii lähedal olnud
Kremlist lähtuv Ukraina vastu suunatud varjatud hoiatuste ja otseste ähvarduste hulk on tänavu ületanud viimase seitsme aasta jooksul tavapäraseks saanud piirid, kirjutab ajakirjanik ja Venemaa vaatleja Konstantin Eggert.
Kremlist lähtuv Ukraina vastu suunatud varjatud hoiatuste ja otseste ähvarduste hulk on tänavu ületanud viimase seitsme aasta jooksul tavapäraseks saanud piirid, kirjutab ajakirjanik ja Venemaa vaatleja Konstantin Eggert.
Swedbank: Coopi aktsia on täiusliku hinnaga
Coop Panga aktsia on turul täiuslikkuseni hinnatud, väidab Swedbank värskes aktsiaanalüüsis.
Coop Panga aktsia on turul täiuslikkuseni hinnatud, väidab Swedbank värskes aktsiaanalüüsis.
Elektrilevi tõstab hindu
Riiklik jaotusvõrguettevõte Elektrilevi tõstab alates 1. märtsist 3 protsenti võrgutasu, see tõuseb 3 sendilt kilovatt tunni eest 3,1 sendile (31,4 eurole megavatt-tunni eest).
Riiklik jaotusvõrguettevõte Elektrilevi tõstab alates 1. märtsist 3 protsenti võrgutasu, see tõuseb 3 sendilt kilovatt tunni eest 3,1 sendile (31,4 eurole megavatt-tunni eest).
Kingi oma kolleegidele emotsiooni!
Kuidas hoida meeskonnavaim kõrgel? Üheks suurepäraseks vahendiks on ühised koosviibimised, mis avaldavad positiivset mõju kogu töökeskkonnale. Kalev Spa pakub äriklientidele erinevaid sportlikke ning lõõgastavaid meeskonnaürituste korraldamise võimalusi.
Kuidas hoida meeskonnavaim kõrgel? Üheks suurepäraseks vahendiks on ühised koosviibimised, mis avaldavad positiivset mõju kogu töökeskkonnale. Kalev Spa pakub äriklientidele erinevaid sportlikke ning lõõgastavaid meeskonnaürituste korraldamise võimalusi.