Äripäev • 30. märts 2017 kell 9:22

Raske puudega laste vanematel tekib õigus õppelaenu kustutamiseks

Tudengite meeleavaldus õppelaenu teemal  Foto: Erik Prozes

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja saadab riigikogusse eelnõu, millega saavad õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka raske puudega laste vanemad ning senisest lihtsamaks ja kiiremaks muutub õppelaenu kustutamise menetlus, teatas sotsiaalministeerium.

Praegu on õigus õppelaenu kustutamisele sügava puudega laste vanematel ja puuduva töövõimega inimestel

„Muudatuse eesmärk on leevendada raske puudega laste vanemate majanduslikku olukorda ning teha õppelaenu kustutamise menetlus võimalikult lihtsaks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 

Prognoosi kohaselt kustutatakse õppelaen tuleval aastal 293 raske puudega lapse vanemal ning igal järgneval aastal umbes 60 vanemal. Mullu oli raske puudega lapsi Eestis 5648.

Eelnõu kohaselt esitab inimene edaspidi riigipoolseks õppelaenu kustutamiseks taotluse sotsiaalkindlustusametile, kes teeb vastava menetluse. Õppelaenu kustutamiseks vajalikud andmed on sotsiaalkindlustusametil olemas – lapsel tuvastatud puude raskusastme kohta – või seaduse alusel kättesaadavad töötukassast.

Praegu tuleb õppelaenu kustutamiseks pöörduda õppelaenu väljastanud krediidiasutuse poole, kes esitab taotluse kas rahandusministeeriumile (laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral) või haridus- ja teadusministeeriumile (laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral).

Riigipoolsele õppelaenu kustutamisele õigustatud inimeste ringi laienemine läheb 2018. aastal maksma täiendavalt umbes 633 000 eurot ning igal järgneval aastal umbes 130 000 eurot.

Seadusemuudatus on ajendatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist, millega nähakse ette riigipoolne õppelaenu kustutamine raske puudega laste vanematele. Muudatus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018. a.

Hetkel kuum