Äripäev • 20. juuni 2017 kell 14:33

Riik toetab keskkonnaprojekte enam kui 20 miljoni euroga

Kalandus saab KIKilt toetust üle 200 000 euro.  Foto: Erik Prozes

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist 728 projekti kokku 20 317 062 euroga. Toetust saavad projektid kümnes valdkonnas üle kogu Eesti.

Suurimad toetussummad suunatakse veemajandusse, järgnevad keskkonnateadlikkus ning jäätmekäitlus. Vooru eelarvet oli võimalik esialgu kavandatust tõsta tänu keskkonnatasude suuremale laekumisele.

ValdkondProjektide arvToetussummaAtmosfääriõhu kaitse5233 054 €Jäätmekäitlus421 255 693 €Kalandus21217 897 €Keskkonnakorraldus426 032 €Keskkonnateadlikkus5612 396 819 €Looduskaitse25587 359 €Maapõu159 400 €Merekeskkond7261 359 €Metsandus480 250 €Veemajandus5815 199 199 €KOKKU72820 317 062 €

KIKi keskkonnaprogrammi esitati 845 projekti, kogusummas 35 186 899 eurot. Nõuetele vastavaid projekte oli kokku 816 kogusummas 31 893 266 eurot. Neist 12 olid erakorralised taotlused.

Vähenenud ressursitasude tõttu avas KIK 2017. aastal taotlusvooru piiratud mahus. Taotlusvoorust toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu ja keskkonnateadlikkus.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.

Hetkel kuum