Krüptopanga looja: meiega liituvad pankurid

HashCoinsi tootejuht Vitali Pavlov kinnitas Äripäevale, et neil on äriplaan ja nad taotlevad vajalikud load.  Foto: Polybiuse koduleht

Krüptopanka Polybius loova firma tootejuhti sõnul liituvad nendega pärast panga loomiseks loodud ühisrahastuse lõppu pankurid ülemaailmsetest pankadest.

Kes on investorid, kes on andnud teile panga loomiseks raha? Mis riikidest nad on ja mis mahtudesse investeeringud inimese kohta jäävad?

Meie keskmine toetaja on haritud noor inimene, kellel on IT alased teadmised ning kes mõistab hästi uudseid tehnoloogiaid, sealhulgas plokiahelat, ning on nende suhtes entusiastlik.

Meil on toetajaid üle kogu maailma, peamiselt Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Keskmine summa on ligikaudu 1000 dollarit inimese kohta.

Kuidas kavatsete kasumisse jõuda? Et teie investorid kasumisse jääksid, peaks teie ettevõte lihtsate arvutuste järgi teenima miljardeid eurosid kasumeid. Kas arvate, et see on reaalne?

Meil on äriplaan, mis valmis koostöös tiimiliikmetest finantsekspertidega. Üldine idee on välja toodud prospektis ja äriplaanis, mille leiab meie veebilehelt.

Tahaksime muidugi teenida miljardeid eurot kasumit, ent see poleks praeguse algkapitali juures ja ilma uute rahastuvoorudeta võimalik. Aga miljardeid pole vaja, et me piisavalt kasumlikud oleks. Meie peamine eesmärk on luua ning käima saada moodne finantsasutus, mis kasutab uusi tehnoloogiaid. See kõik toimub kooskõlas asjakohaste seadustega. Ka meie toetajad usuvad sellesse eesmärki.

Mis saab investoritest ja nende rahast, kui te panka siiski ei tee?

Kaalul on juhtivmeeskonna, nõustajate tiimi ja projektiga seotud muude inimeste ja firmade maine. Meie eesmärk on avaldatud ideed ja plaan ellu viia. Tasub märkida, et meie ühisrahastuskampaania ülesehitus võimaldab toetajal anda enda osalus edasi kolmandale osapoolele.

Millal taotlete Eesti finantsinspektsioonilt tegevusloa?

Finantsasutuse jurisdiktsioon viiakse lõpule siis, kui ühisrahastuskampaania läbi saab. Litsentside taotlemise protsess käivitub selle järel. Oleme välja valinud mõned võimalikud jurisdiktsioonid, mis kõik asuvad Euroopa ühisturul. Mõned neist oleme juba avalikustanud. Eesti on nimekirjas kõrgel kohal tänu finantsinspektsiooni konstruktiivsele suhtumisele, mida oleme nendega suhtlemisel seni kogenud.

Paistab, et teie meeskonnal ei ole kogemust panganduses, kuigi teil on pangandussektorist nõuandjaid. Kas sellest piisab? Miks ei ole pangandussektorist keegi teie meeskonnaga liitunud?

Oleme leidnud kogemustega pankurid, kes pärast ühisrahastuse lõppu meie meeskonnaga liituvad. Praegu töötavad nad teistes finantsasutustes, märkimisväärne osa neist ülemaailmsetes pankades. Kuna kõikidel pankadel on huvide konflikti kohta sisereeglid, ei saa nad Polybiusega ametlikke sidemeid luua kuni praegused töösuhted läbi saavad.

Teie tiimi taga on firma HashCoins. Internetifoorumites levivad süüdistused, et tegu on pettusega ning pakutav riistvara ei jõudnudki kunagi kohale. Mida neile süüdistustele vastate?

Oleme foorumis ka ise ametlikke vastuseid kirjutanud, kuid kommentaatorite pahameeleks on mitu põhjust. Alustasime tööd 2013. aastal ning siis polnud kaevandamise riistvara varuosade maaletoojaid väga palju ja on esinenud viivitusi meie maaletoojate poolt, mistõttu ei olnud meil võimalik saata riistvara. Olen isiklikult terve aasta jooksul suhelnud inimestega, et pakkuda saamata jäänud kauba eest kompensatsiooni, mis oli võrdne või suurem sellest, mis nad on ostnud. Üle 90% klientidest, kes riistvara kätte ei saanud, on juba raha tagasi saanud. Nende lepingud on lõppenud, mõned lepingud on veel aktiivsed ja mõned kasutavad pilve kaevandamise süsteemi. Kui keegi on veel selle aasta jooksul kommentaare postitanud, siis me ei müü riistvara enam üle poole aasta.

Seda on raske tõestada, aga väga paljud inimesed, kes kirjutavad meist halvasti, pole meilt midagi tellinud. Internetisuhtlus on selline, et kui keegi räägib mingist probleemist, siis jääb see teistele meelde. Kui mitu inimest kirjutavad, et nad pole riistvara saanud, siis teised mõtlevad, et me petame inimesi. Inimesed, kellele me oleme saamata jäänud kauba kompenseerinud, ei ole oma kommentaare eemaldanud. Vähest positiivset tagasisidet foorumites on lihtne seletada: e-kaubanduse valdkonnas on tavaline, et klient hakkab suurema tõenäosusega tagasisidet kirjutama, kui ta pole rahul. 

Blokiahela tehnoloogia on mõeldud hajussüsteemide jaoks. Kui te tahate tööle asuda reguleeritud pangana, peate olema karm keskselt juhitud asutus. Kas pole mitte tegu kontseptuaalse veaga luua hajusvõrkude tehnoloogia põhjal keskne institutsioon?

Hajussüsteemid tähendavad selles kontekstis tööpõhimõtet. Täpsemalt tähendab see andmebaasi, mis on jaotatud väga suure hulga sõlmede vahel. See on väga turvaline viis andmeid hoida, kuna häkkeril tuleks samaaegselt sisse murda enam kui 50% sõlmedest, et seda muuta.

See on kasulik kliendile, kuna loob väga turvalise keskkonna, ja ka regulaatorile, kuna loob kontrolljälje, mida pole võimalik muuta.

Polybius hakkab enda sisemistes süsteemides kasutama hulka detsentraliseeritud rakendusi. Hea näide on plokiahelal põhinev ligipääsuõiguste haldussüsteem Digital Pass. Teine näide on panga pearaamat, kus talletub turvaliselt tehingute ajalugu.

Üldiselt näitab praegune olukord, kuidas fintech-tööstus maailma muudab. On märkimisväärne, et regulaatorid uurivad uute tehnoloogiate võimalusi, aga see on protsess, mis võtab palju aega.

Kas näete, et inimesed tahavad krüptopanka ja neil on seda vaja?

Saame aru, et sõna "krüptopank" võib kõlada veidi segadusseajavalt. Et arusaamatusi vältida – meie eesmärk on rajada finantsasutus, mis arveldab tavavaluutas, näiteks eurodes ja dollarites, mitte krüptorahas. Sisemised süsteemid kasutavad krüptograafilist tehnoloogiat, peamiselt plokiahelat, et optimiseerida andmevahetust ja muid tegevusi. Just nende süsteemidega teeme me enda panga krüptoks.

Kas politsei on teie projekti vastu huvi tundnud? Milliseid selgitusi olete neile jaganud?

Oleme vägagi teadlikud praeguse seadusandluse piirangutest andmete hoidmise ja töötlemise vallas. Meil on kõikide asjassepuutuvate ametivõimudega pidev ja konstruktiivne dialoog, et enda ideed selgitada ja olla kindlad, et me ühtegi seadust ei riku.

Ernst&Young ütleb, et pole teiega koostööd teinud ja tahab, et te viite nende ettevõttele oma kodulehelt maha võtaksite. Kuidas te seda kommenteerite?

Viimasel ajal on palju tähelepanu pälvinud see, missugust nõu me EY-lt saime. Meil on hea meel, et seda küsite. Kasutame seda võimalust, et öelda, et oleme teinud koostööd suurepäraste inimestega EY-st, kellest mõned töötavad jätkuvalt seal, mõned on liikunud uutele väljakutsetele. Oleme alati avatud tagasisidele ja nõuannetele ning tahaksime tänada EY-d nende senise abi eest. Tuleb ka rõhutada, et praegusel hetkel pole meil EY-ga ametlikku seost.

Meie põhiline partner EY-s on alati olnud Šveitsi osakonnas töötav Daniel Haudenschild. Härra Haudenschild, kes on EY-st lahkunud, kuulub meie nõuandjate hulka ning me täname teda jätkuva pühendumuse eest samamoodi nagu täname enda üha kasvavat toetajate ringi. Samal ajal peame kõnelusi mitmete mainekate auditi- ja konsultatsioonifirmaga hulgal teemadel, sealhulgas meie ühisrahastuskampaania auditi osas.

Hetkel kuum