Äripäev • 22. juuli 2017 kell 6:30

Swedbanki nõuanded ettevõtlusega alustamiseks

Kuidas alustada oma äri?  Foto: PantherMedia/Scanpix

Swedbanki rahaasjade teabekeskuse hiljutise uuringu järgi soovib järjest rohkem eestimaalasi tegelda ettevõtlusega. Oma äri on proovinud alustada iga viies, nendest pooltel ehk igal kümnendal on toimiv ettevõte ka praegu.

Koguni 40% elanikest on ettevõtte loomise peale mõelnud, kuid pole mõtte ellurakendamiseni seni jõudnud. Peamiste väljakutsena oma äri alustamisel nimetatakse toodete või teenuste müügi korraldamist, rahastuse leidmist ja seaduste mittetundmist. Motivaatorina tuuakse välja sissetuleku suurendamist, eneseteostust ja paindlikumat tööaega.

Kui oled kaalunud ettevõtjaks hakata, siis jagab Swedbank sulle kümme nõuannet ettevõtlusega alustamiseks.

Testi oma iseloomuomadusi. Teadlased jaotavad ettevõtja edutegurid kolmeks:

1)      väliskeskkonnast tulenevad;2)      ettevõtja strateegilistest ja taktikalistest otsustest tulenevad;3)      ettevõtja isikust tulenevad.

Edukal ettevõtjal on sageli järgmised isikuomadused:

vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsi- ja üldistusvõime;teotahe – soov midagi ära teha, mitte alla anda;vastutusvõime – teadlikkus ja võimekus vastutada, olles iseenda peremees ja vaba oma tegudes;suhtlemisoskus – hea suhtlemisoskus partnerite, klientide ja töötajatega;enesekindlus koos otsustusvõimega –usk endasse, optimism, julgus otsustada;eesmärkide seadmise oskus – jõuline ja sihikindel tegutsemine eesmärkide saavutamise nimel;valmisolek riskida – julgus tegutseda ebakindlates tingimustes.

Nende loetletud eelduste kõrval on määravaks siiski inimese soov saada ettevõtjaks, milleks tuleb astuda konkreetseid samme.

Leia äriidee. Mõtle, kas saaksid kasutada juba olemas ressursse – oskused, kogemused ja kontaktid on väärtuslikud. Äriks võid muuta ka hobi: kui tegeled fotograafiaga, valdad väga heal tasemel võõrkeeli või tegeled veebikujundusega, võid pakkuda oma oskusi teenusena.

Testi oma ideed. Enne kui teed suuri investeeringuid, leia potentsiaalsed kliendid ja küsi pakutava toote või teenuse kohta nende arvamust.

Koosta äriplaan ja sea selge eesmärk. Analüüsi turgu ja konkurente, too välja oma teenuse või toote eelised.

Kalkuleeri idee rahaliselt läbi. Koosta finantsprognoos ja mõtle, kas sinu idee on ka äriliselt tasuv.

Paku lahendusi. Kliendid tarbivaid tooteid ja teenuseid selleks, et lahendada probleeme. Pea alati silmas potentsiaalsete klientide huve. Kuigi ettevõtte asutamine on sinu teha, aitavad ettevõttel kasumit toota ja kasvada teenuste või toodete tarbijad.

Küsi nõu. Leia endale mentor, kes on nõus jagama kogemusi ja teadmisi ning kes aitab sul kiiremini areneda ja vältida suuremaid vigu. Näiteks tegutseb igas maakonnas mentorklubi. Ära pelga küsida nõu ka teistelt ettevõtjatelt ja sõpradelt.

Tutvu seadustega ja vali sobiv ettevõtlusvorm. Hea ülevaate ettevõtte loomise ja maksude kohta leiad portaalist eesti.ee.

Kogu varakult stardikapitali. Mõistlik on koguda paari kuu jagu rahalist puhvrit, millega katta ettevõtte alustamisega seotud väljaminekud. Kui seda puhvrit endal ei ole, võib rahastuse saamiseks pöörduda ka lähedaste poole. Uuri ka erinevate toetuste kohta. Näiteks saab alustav ettevõtja taotleda starditoetust EASist.

Astu esimene samm! Paljud pelgavad teha just seda esimest sammu, peljatakse oma ideest rääkida ja tegutseda. Mõni aga lihvib oma toodet või teenust peensusteni ja turule jõudes selgub, et sellel polegi turgu. Oluline on pealehakkamine.

Hetkel kuum