Äripäev • 4. august 2017
Jaga lugu:

GMO-põllumehed peavad mesinikega kokku leppima

mais  Foto: Bloomberg

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse muudatusega loobutakse nii geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride asukohtade kui ka käitlejate jaoks eraldi andmekogu loomisest, selleks kasutatakse edaspidi taimetervise registrit.

Lisaks muudetakse GM põllukultuuri käitleja kohustust omada eelnevat kokkulepet ettenähtud raadiuses mesindusega tegeleva isikuga, teatas maaeluministeerium.

"Kuigi hetkel ei kasvatata Eestis geneetiliselt muundatud põllukultuure, peame vajalikuks selgete reeglite olemasolu geneetiliselt muundatud ja muundamata põllukultuuride kooseksisteerimiseks. Seda vähemalt seniks, kuni ei ole otsustaud Eesti GMO-vabaks kuulutada," ütles maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. "Samas tuleb arvesse võtta, et väljatöötatud meetmed peavad olema eesmärgipärased ja proportsionaalsed, arvestama nii era- kui ka riigisektorile kaasnevaid kulusid ja halduskoormust," lisas Suu.

Seaduse eelnõuga tunnistatakse kehtetuks GM-põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekoguga ja käitlemise koolitusega seotud sätted, kehtestatakse GM-põllukultuuri käitlemise ning majandustegevusega alustamise nõuded. Spetsiifiliselt mesindusega seoses asendatakse GM-põllukultuuri kasvataja senine kohustus teavitada mesinikke GM-põllukultuuri kasvatamisega alustamisest kohustusega saavutada enne kasvatamisega alustamist mesinikuga asjakohane kokkuleppe.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, on lubatud kasvatada ainult üht GM põllukultuuri – maisi MON 810. Seni ei ole siiski ükski Eesti põllumajandustootja huvitunud GM-põllukultuuri kasvatamisest.

 

Jaga lugu:
Hetkel kuum